Opleiding-Zorgvuldig-onderzoek-doen-in-het-kader-van-de-Wmo

Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

In deze opleiding wordt duidelijk dat bij het uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek, het eenvoudiger wordt de motivatie te schrijven. Er zijn vooral feiten nodig om de mogelijkheden en beperkingen van de burger duidelijk te beschrijven en te komen tot een besluit.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Hanneke van Bemmel
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Wmo consulenten
Wijkteam medewerkers
Iedereen die Wmo indicaties afgeeft

Wij gaan ervan uit dat je werkzaam bent in de Wmo en de Wmo wetgeving goed kent. En dat je al ervaring hebt met onderzoek en indiceren.

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo

Het schrijven van een motivatie voor het toekennen of afwijzen van een aanvraag blijkt soms een lastige processtap. In bezwaar- en beroepszaken krijgt de burger in 80% van de gevallen gelijk omdat de gemeente geen goed onderzoek heeft gedaan.

Inhoud

Elke Wmo consulent herkent de situatie dat men tijdens het onderzoek nog steeds twijfelt over het wel of niet toekennen van een maatwerkvoorziening.  
Waarom lukt het niet om een besluit te nemen?

Ook in de jurisprudentie zien wij dit terug. Regelmatig worden gemeentes gevraagd (een deel van) het onderzoek over te doen. Het is dan niet nog niet helder wat de klant daadwerkelijk nodig heeft en waarom en wat er gecompenseerd moet worden. Behandeld worden o.a. de 4 stappen van zorgvuldig onderzoek, zoals benoemd door de Centrale Raad van Beroep.

4 stappen 

 1. Wat is de hulpvraag?
 2. Welke problemen worden ondervonden bij de zelfredzaamheid en participatie?
 3. Welke ondersteuning is naar aard en omvang nodig om een passende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid of participatie?
 4. In hoeverre bieden de eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg, ondersteuning door andere personen uit het sociale netwerk, algemeen gebruikelijke en algemene voorzieningen een oplossing?

Pas als deze vragen helder zijn, wordt ook duidelijk of er nog vanuit de Wmo een compensatie noodzakelijk is.

Deze opleiding heeft raakvlakken met de opleiding Het indiceren van Wmo begeleiding daarom raden wij u aan tenminste 6 maanden tussen het volgen van deze 2 opleidingen te laten zitten.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

 • Wie komt er in aanmerking voor een Wmo maatwerkvoorziening? Wat staat er nu echt?
 • Jurisprudentie: De CRvB geeft aan dat de onderzoeken vaak niet volledig of onduidelijk zijn. Wat wordt gemist of blijft te vaag? 
 • Bespreken van de 4 stappen die de Centrale Raad van Beroep heeft benoemd bij het doen van een zorgvuldig onderzoek.
 • AVG: welke informatie is minimaal nodig om te komen tot een besluit? Waarom wel of niet nog andere leefgebieden uitvragen?
 • Introductie aan het begin van het huisbezoek: kaders van de wet en verordening. 
 • Gegevens verzamelen doen we door te observeren, luisteren en vragen te stellen. Hoe objectief ben jij?
 • Rapporteren: wij bespreken wat vaag en concreet is aan de hand van voorbeelden.
 • Hoe voorkomen van woorden als: langzaam, soms, weinig, moeizaam, te veel, etc.
 • Hoe doorvragen als de burger aangeeft: ik heb geen structuur in de dag, ik ben snel moe, ik ben angstig, ik krijg te veel prikkels, of ik durf niet te fietsen?
 • Doelen SMART formuleren.
 • Schrijven van de motivatie om een aanvraag toe te kennen of af te wijzen.

Wij gaan ervan uit dat je werkzaam bent in de Wmo en de Wmo wetgeving goed kent. Je hebt al regelmatig klantcontact gehad en de voorbeelden en theorie van deze training kan koppelen aan je eigen praktijk.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo:

 • bent u in staat om aan het begin van het huisbezoek de kaders van de Wmo uit te leggen
 • kent u de 4 stappen van het zorgvuldig onderzoek zoals die benoemd zijn door de Centrale Raad van Beroep
 • bent u in staat om samen met de burger te spreken over zijn/haar ‘eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid’
 • kunt u de gekregen handvatten toepassen om eventuele weerstand bij de burger bespreekbaar te maken
 • heeft u handvatten om de mogelijkheden en beperkingen uit te vragen m.b.t. lichamelijke en psychische ziektebeelden
 • weet u hoe u kunt bepalen of er nog iets overblijft om via de Wmo te compenseren nadat andere mogelijkheden zoals gebruikelijke hulp, mantelzorg etc. bekeken zijn?

Docent(en)

Hanneke van Bemmel

Hanneke is als ergotherapeute al ruim 30 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein en de gezondheidszorg (Zvw en Wlz). Ze heeft ruime ervaring met het indiceren van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Ze is werkzaam geweest bij meerdere gemeentes, zowel in dienstverband en als extern adviseur. Ze begrijpt wat er speelt op de werkvloer, ze kent de processen van binnenuit. Ze weet dat een ‘eenvoudig’ melding soms heel complex kan worden. Vooral ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn met ieder weer eigen verwachtingen en belangen.

Door haar jaren lange ervaring met lesgeven en het bieden van ‘coaching on the job’ aan Sociaal Domein medewerkers, heeft ze een eigen werkwijze bedacht om kennis over te dragen; de deelnemers krijgen praktische handvatten die de volgende dag tijdens een eigen huisbezoek toegepast kunnen worden. Hanneke laat in de trainingen ook zien hoe de verslagen concreter en korter kunnen worden! 

Tijdens haar trainingsdagen wordt met humor, met respect en met empathie voor de inwoners, besproken wanneer wel of geen compensatie vanuit de Wmo nodig is.

Hanneke neemt ruim de tijd voor de inbreng van casuïstiek door de deelnemers. Deelnemers kunnen rekenen op een actieve, praktische dag. 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Wmo.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“Ik neem al het geleerde mee om te kunnen starten met dit mooie vak!”

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | Mevr. J. Derksen | Junior WMO consulent | Peelgemeenten | Cursus afgerond 23-1-2024 | Beoordeling: 9

“De docent had oog voor iedereen en een goed observatievermogen. Heldere uitleg over de onderwerpen. Prettig. Goed gedaan!”

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | mevr. Vos | Indicatiesteller beschermd wonen en maatschappelijke opvang | Opleiding afgerond op 19-06-2023 | Beoordeling: 8

“Ook na vele jaren werkervaring, of juist dan, zet het je weer op scherp. Het was een inspirerende dag niet in de laatste plaats door de bevlogen docente.”

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | Mevr. Boerema | Gemeente Tytsjerkstadiel | Opleiding afgerond op 23-01-2023 | Beoordeling: 8