Behandeld worden o.a. de 4 stappen van zorgvuldig onderzoek, zoals benoemd door de Centrale Raad van Beroep.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Elizabeth Rot
Bestemd voor
 • Wmo consulenten.
 • Wijkteam medewerkers?
 • Iedereen die Wmo indicaties afgeeft.
Wij gaan er vanuit dat je werkzaam bent in de Wmo en de Wmo wetgeving goed kent. Ook gaan wij er vanuit dat je al ervaring hebt met onderzoek en indiceren.

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo

Het schrijven van een motivatie voor het toekennen of afwijzen van een aanvraag blijkt soms een lastige processtap. In bezwaar- en beroepszaken krijgt de burger in 80% van de gevallen gelijk omdat de gemeente geen goed onderzoek heeft gedaan.

In deze opleiding wordt duidelijk dat bij het uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek, het eenvoudiger wordt de motivatie te schrijven. Er zijn vooral feiten nodig om de mogelijkheden en beperkingen van de burger duidelijk te beschrijven en te komen tot een besluit.

Elke Wmo consulent herkent de situatie dat men tijdens het onderzoek nog steeds twijfelt over het wel of niet toekennen van een maatwerkvoorziening.  
Waarom lukt het niet om een besluit te nemen?

Ook in de jurisprudentie zien wij dit terug. Regelmatig worden gemeentes gevraagd (een deel van) het onderzoek over te doen. Het is dan niet nog niet helder wat de klant daadwerkelijk nodig heeft en waarom en wat er gecompenseerd moet worden.

4 stappen 

 1. Wat is de hulpvraag?
 2. Welke problemen worden ondervonden bij de zelfredzaamheid en participatie?
 3. Welke ondersteuning is naar aard en omvang nodig om een passende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid of participatie?
 4. In hoeverre bieden de eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg, ondersteuning door andere personen uit het sociale netwerk, algemeen gebruikelijke en algemene voorzieningen een oplossing?

Pas als deze vragen helder zijn, wordt ook duidelijk of er nog vanuit de Wmo een compensatie noodzakelijk is.

Deze opleiding heeft raakvlakken met de opleiding Het indiceren van Wmo begeleiding daarom raden wij u aan tenminste 6 maanden tussen het volgen van deze 2 opleidingen te laten zitten.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Wmo.

Ook na vele jaren werkervaring, of juist dan, zet het je weer op scherp. Het was een inspirerende dag niet in de laatste plaats door de bevlogen docente.

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | Mevr. Boerema | Gemeente Tytsjerkstadiel | Opleiding afgerond op 23-01-2023 | Beoordeling: 8

Een dynamische dag, waarin een veilige omgeving gecreeerd wordt in combinatie met diverse en heel praktijkgerichte lesonderdelen, die tot op het laatste moment blijft boeien.

Incompany opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | Mevr. van Ommen | Consulent Wmo | Opleiding afgerond op 6-12-2022 | Beoordeling: 9

De opleiding zorgvuldig onderzoek zorgt er echt voor dat je als WMO consulent nog zorgvuldiger te werk te gaat.

Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo| Dhr. Hung| medewerker gebiedsteam|gemeente Waadhoek| Cursus afgerond 13 juni 2022| Beoordeling: 9

Een training is niet saai maar juist leerzaam als de docent de stof zo intens eigen is en gewoon in Jip en Janneke taal (dus beeldend) weergeeft. De docent was heel duidelijk en beeldend en daarom heel fijn om te volgen en geen moment van verveling of langdradigheid gehad. Complimenten aan de docent Hanneke van... Lees meer

Opleiding: Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo | Mevr. Kuijpers | Wmo klantmanager, Meerinzicht | Opleiding afgerond op: 7-4-2022 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma
 • Wie komt er in aanmerking voor een Wmo maatwerkvoorziening? Wat staat er nu echt?
 • Jurisprudentie: De CRvB geeft aan dat de onderzoeken vaak niet volledig of onduidelijk zijn. Wat wordt gemist of blijft te vaag? 
 • Bespreken van de 4 stappen die de Centrale Raad van Beroep heeft benoemd bij het doen van een zorgvuldig onderzoek.
 • AVG: welke informatie is minimaal nodig om te komen tot een besluit? Waarom wel of niet nog andere leefgebieden uitvragen?
 • Introductie aan het begin van het huisbezoek: kaders van de wet en verordening. 
 • Gegevens verzamelen doen we door te observeren, luisteren en vragen te stellen. Hoe objectief ben jij?
 • Rapporteren: wij bespreken wat vaag en concreet is aan de hand van voorbeelden.
 • Hoe voorkomen van woorden als: langzaam, soms, weinig, moeizaam, te veel, etc.
 • Hoe doorvragen als de burger aangeeft: ik heb geen structuur in de dag, ik ben snel moe, ik ben angstig, ik krijg te veel prikkels, of ik durf niet te fietsen?
 • Doelen SMART formuleren.
 • Schrijven van de motivatie om een aanvraag toe te kennen of af te wijzen.
Wij gaan er vanuit dat je werkzaam bent in de Wmo en de Wmo wetgeving goed kent. Ook gaan wij er vanuit dat je al regelmatig klantcontact hebt gehad en de voorbeelden en theorie van deze training kan koppelen aan je eigen praktijk

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo:

 • bent u in staat om aan het begin van het huisbezoek de kaders van de Wmo uit te leggen.
 • kent u de 4 stappen van het zorgvuldig onderzoek zoals die benoemd zijn door de Centrale Raad van Beroep.
 • bent u in staat om samen met de burger te spreken over zijn/haar ‘eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid’.
 • kunt u de gekregen handvatten toepassen om eventuele weerstand bij de burger bespreekbaar te maken.
 • heeft u handvatten om de mogelijkheden en beperkingen uit te vragen m.b.t. lichamelijke en psychische ziektebeelden.
 • weet u hoe u kunt bepalen of er nog iets overblijft om via de Wmo te compenseren nadat andere mogelijkheden zoals gebruikelijke hulp, mantelzorg etc. bekeken zijn?

Elizabeth Rot

Elizabeth Rot heeft ruim 15 jaar gewerkt als Wmo consulent en is daarnaast procesbegeleider geweest binnen de Wmo. Vanuit haar opleiding en ervaring als ergotherapeut weet zij goed te beschrijven welke beperkingen iemand heeft maar ook welke oplossingen er zijn om zo min mogelijk beperkt te zijn. Sinds 2018 werkt Elizabeth als zelfstandige en doet zij veel opdrachten binnen het Sociaal Domein waarbij ze zich enorm betrokken voelt met de Wmo. Zij coacht al jaren medewerkers in het goed uitvoeren van het werk als Wmo consulent.

Door al haar ervaring weet Elizabeth waar het binnen de Wmo om gaat en hoe je goede en zorgvuldige rapporten kunt schrijven. Elizabeth is regelmatig vanuit verschillende rollen bij bezwaarschriftencommissies aangeschoven. Hierdoor kent zij het belang van een zorgvuldig onderzoek en de stappen van de Centrale Raad. Het is een passie van Elizabeth om les te geven. Dit doet zij al jaren. Zij wil graag Wmo consulenten houvast te geven om hun werk vol vertrouwen te kunnen uitvoeren waarbij ze ervaren dat het werk vooral erg leuk is.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.