In overleg met de burger en zijn zorgaanbieder bepaalt de indicatiesteller/consulent wat de meest passende vorm van begeleiding is.

 

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Hanneke van Bemmel
Bestemd voor

Professionals die op huisbezoek gaan en de maatwerkvoorziening begeleiding indiceren. Dit is een praktijkgerichte opleiding.
Dit kunnen zijn:

 • Wmo consulenten
 • Wijkteam medewerker
 • Sociaal domein medewerkers op uitvoerend niveau

Opleiding Het indiceren van Wmo begeleiding

Tijdens de opleiding ‘Het indiceren van Wmo begeleiding’ bespreken we handvatten om te komen tot een zorgvuldige onderbouwing van deze maatwerkvoorziening.
De cursist krijgt handvatten gericht op:

 • Objectief observeren, luisteren en vragen stellen
 • Het beoordelen van een begeleidingsplan met concrete doelen
 • Het kunnen bepalen van het aantal uren/dagdelen begeleiding, de periode en de uitvoering in zorg in natura of PGB

Wij vragen de cursisten (indien mogelijk) om een eigen geanonimiseerd indicatie rapport m.b.t. de maatwerkvoorziening begeleiding en een begeleidingsplan mee te nemen. Met deze aanpak kunnen wij direct een vertaling naar de dagelijkse praktijk maken.

Deze opleiding heeft raakvlakken met de opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo daarom raden wij u aan tenminste 6 maanden tussen het volgen van deze 2 opleidingen te laten zitten.

Inhoud

Tijdens de opleidingsdag ‘Het indiceren van Wmo begeleiding’  worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet en regelgeving
 • Zelfredzaamheid en participatie mogelijkheden en beperkingen
 • Wat zijn voorliggende oplossingen?
 • Mantelzorg en gebruikelijk zorg
 • Raakvlakken met andere wetgeving
 • Is er een concreet begeleidingsplan?
 • Betreft het een eenvoudige of complexe begeleidingsvraag?
 • Vaststellen van aantal uren en de duur van de indicatie
 • Zorg in natura of PGB?

Wilt u meer weten over het programma kijk dan bij tab programma.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo 2015? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze Wmo opleidingen.

Voor mij was het een kijkje in de WMO wetgeving. Vanuit mijn functie als re-integratieconsulent kan ik nu makkelijker mensen doorverwijzen richting de WMO en mijn cliënten beter voorlichten. Ook ben ik er weer op geattendeerd om onbevooroordeeld te zijn en niet te snel tevreden te zijn met antwoorden die ik krijg. Dus door blijven vragen.

Incompany opleiding Het indiceren van Wmo-begeleiding | Mevr. Bulkens | Opleiding afgerond op 19-12-2019 | Beoordeling: 9

Fijn was combinatie van lesstof met een cursusleider met een enorme bak kennis en goede en duidelijke kijk op de Wmo.

Incompany opleiding Het indiceren van Wmo-begeleiding | Mevr. Huisman | Opleiding afgerond op 19-12-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Inleiding:
 • Het begeleidingsplan als onderbouwing van de indicatie
 • Wat staat er over begeleiding in de Wmo 2015 en de verordening? 
Bepalen van de indicatie:
 • Wet en regelgeving
 • Zelfredzaamheid en participatie mogelijkheden en beperkingen
 • Wat zijn voorliggende oplossingen?
 • Mantelzorg en gebruikelijk zorg
 • Raakvlakken met andere wetgeving
 • Is er een concreet begeleidingsplan? 
 • Betreft het een eenvoudige of complexe begeleidingsvraag?
 • Vaststellen van aantal uren en de duur van de indicatie
 • Zorg in natura of PGB?
Opdrachten:
 • Hoe objectief ben jij? 
 • Wat zie je, wat hoor je? 
 • Wat rapporteer je?
 • Casuïstiek 
Tijdens de lesdag bespreken we handvatten om te komen tot een zorgvuldige onderbouwing van deze maatwerkvoorziening.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze training;

 • Is de cursist beter in staat om de beperkingen van de burger te vertalen naar doelen voor de begeleiding. Hierdoor wordt de Wmo consulent een volwaardige gesprekspartner van de zorgaanbieder.
 • De cursist ervaart dat het begeleidingsplan de basis is voor het zorgvuldig indiceren van deze maatwerkvoorziening.

Hanneke van Bemmel

Hanneke is als ergotherapeute al ruim 30 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein en de gezondheidszorg (Zvw en Wlz). Ze heeft ruime ervaring met het indiceren van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Ze is werkzaam geweest bij meerdere gemeentes, zowel in dienstverband en als extern adviseur. Ze begrijpt wat er speelt op de werkvloer, ze kent de processen van binnenuit. Ze weet dat een ‘eenvoudig’ melding soms heel complex kan worden. Vooral ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn met ieder weer eigen verwachtingen en belangen.

Door haar jaren lange ervaring met lesgeven en het bieden van ‘coaching on the job’ aan Sociaal Domein medewerkers, heeft ze een eigen werkwijze bedacht om kennis over te dragen; de deelnemers krijgen praktische handvatten die de volgende dag tijdens een eigen huisbezoek toegepast kunnen worden. Hanneke laat in de trainingen ook zien hoe de verslagen concreter en korter kunnen worden! 

Tijdens haar trainingsdagen wordt met humor, met respect en met empathie voor de inwoners, besproken wanneer wel of geen compensatie vanuit de Wmo nodig is.

Hanneke neemt ruim de tijd voor de inbreng van casuïstiek door de deelnemers. Deelnemers kunnen rekenen op een actieve, praktische dag. 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.