Maak als Wmo-professional de juiste afwegingen bij aanvragen voor woonvoorzieningen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Inge Scherpenzeel
Bestemd voor
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers 

Daarnaast is de cursus interessant voor andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, die actief met het thema aan de slag willen

Het beoordelen van meldingen voor woonvoorzieningen kan behoorlijk complex zijn.

 • Wanneer mag je bijvoorbeeld het verhuisprimaat opleggen?
 • Wat mag je verwachten van de inwoner zelf?
 • Hoe ver gaat de compensatieplicht van de gemeente?

Allemaal belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om te komen tot een goed besluit. Tijdens deze eendaagse cursus Wonen en verhuizen in de Wmo krijgt u handvatten om te komen tot een zorgvuldige onderbouwing van maatwerkvoorzieningen op het gebied van wonen en verhuizen.
Ook gaat u aan de slag met casussen om de geleerde theorie in de praktijk te oefenen.

Het was een hele fijne cursus, met alle ruimte om onze eigen vragen en casussen te bespreken. Erg interessant! Het is leuk en leerzaam om verhalen uit andere gemeenten te horen. Een gemixte groep is dus wel echt een aanrader.

Opleiding Wonen en verhuizen in de Wmo | Mevr. M. Schoormans | Opleiding afgerond op 24-6-2021 | Beoordeling: 9

Goede uitleg van docent en hierdoor de informatie toepasbaar maken in de praktijk. Veel praktijkvoorbeelden.

Opleiding Wonen en verhuizen in de Wmo | Mevr. L. Nillesen | Opleiding afgerond op 24-6-2021 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:
 • De reikwijdte van de Wmo 2015
 • De toegangsprocedure: melding en aanvraag
 • De stappen van het onderzoek
 • Elementaire woonfuncties
 • Afweging tussen verhuizen of aanpassen
 • Voorwaarden en weigeringsgronden voor woonvoorzieningen
 • Verschillende soorten woonvoorzieningen
 • Verstrekkingsvormen; zorg in natura, pgb en de financiële tegemoetkoming
 • Oefenen met casussen

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke factoren relevant zijn bij de beoordeling van een melding voor een woonvoorziening;
 • kunt u een goede afweging maken tussen verhuizen of aanpassen van de woning;
 • bent u in staat om op de juiste manier te beslissen op aanvragen voor (complexe) woonvoorzieningen.

Inge Scherpenzeel

Inge Scherpenzeel is docent. Ze werkt als eindredacteur Wmo bij Schulinck binnen het team Jeugd & Wmo. Ze is inhoudelijk verantwoordelijk voor de inhoud en ontwikkeling van Schulinck Wmo en de bijbehorende helpdesk. Daarnaast adviseert ze gemeenten bij beleids- of casusvraagstukken en schrijft ze opinies en annotaties.

Inge heeft gewerkt bij diverse gemeenten binnen het sociaal domein, en dan met name de Wmo. Ze kan zich goed verplaatsen in de uitdagingen die gemeenten tegenkomen bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Ze volgt de actualiteit en de jurisprudentie op de voet en ze vind het leuk om gemeenten op een toegankelijke manier te adviseren over complexe Wmo zaken.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.