De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft als doel burgers te laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten hebben hierin een aantal taken en verantwoordelijkheden.

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Diederik Kooyman
Bestemd voor
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Gemeentejuristen
 • Leden van bezwaarschriftencommissie
 • Consulenten
 • Beleidsmedewerkers

Tijdens de tweedaagse opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk krijgt u uitgelegd waarom deze wet er is gekomen, wat er geregeld is via deze wet, wat precies uw taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe de systematiek werkt. De basiskennis die u vergaart stelt u in staat de Wmo 2015 beter te begrijpen en uit te voeren.

Deelname aan de cursus Wmo: kennismaken met theorie en praktijk is mogelijk zonder voorkennis of maximaal 6 maanden werkzaam in het vakgebied. De cursus is ook geschikt voor professionals die werkzaam zijn in een ander sociaal domein, en die graag kennis willen maken met de Wmo 2015.

Onderwerpen die tijdens deze dagen aanbod komen zijn:

 • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen
 • Relatie en afbakening met andere wetten
 • Toegangsprocedure: melding en aanvraag
 • Voorwaarden en weigeringsgronden
 • Bijdrage in de kosten

www.wolterskluwer.com/schulinck

Ik vond erg veel leerzaam, vooral de praktijk voorbeelden zetten je aan het denken. Ik heb ontzettend veel punten aan mijn to-do list toegevoegd. Vooral controleren hoe wij het hebben geregeld binnen de gemeente en navragen of wij bepaalde zaken ook hebben.

Opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. I. Ursem | Opleiding afgerond op 11 en 18 juni 2020 | Beoordeling 10

De praktijk voorbeelden naast de theorie waren erg leerzaam, ondanks de complexiteit was de stof zo toch heel begrijpelijk.

Opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. S. Stam | Opleiding afgerond op 11 en 18 juni 2020 | Beoordeling: 9

Goede praktijkvoorbeelden en uitleg over de verschillende onderdelen.

Opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. M. Helthuis | Opleiding afgerond op 4-2-2020 | Beoordeling: 7

Interactie casussen bespreken. Fijn dat er voldoende ruimte hiervoor was.

Opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk | Dhr. G. v/d/ Kammen | Medewerker Uitkeringsadministratie | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 8

Theorie is aanvullend op de praktijk. De lesmateriaal is erg handig om te gebruiken tijdens mijn onderzoek en de structuur van Wmo is mij meer duidelijk geworden.

Opleiding Wmo: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. S. Thijssen | Casemanager | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

U start met de theorie: het wettelijke kader van de Wmo 2015. Mede aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden komt de nadruk daarna te liggen op het toepassen van de Wmo 2015 in uw werk. 

Dag 1: 
 • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen
 • Te onderscheiden doelgroep in de Wmo 2015
 • Relatie en afbakening met andere wetten
 • Toegangsprocedure: melding en aanvraag
 • Taken gemeente, waaronder onderzoek en advisering 
 • Verstrekkingsvormen: zorg in natura en persoonsgebonden budget (PGB)
 • Persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren van deelnemers aan de Wmo 2015
Dag 2:
 • Voorwaarden en weigeringsgronden
 • Eigen kracht, ofwel wat de cliënt zelf kan doen
 • Bijdrage in de kosten
 • Soorten voorzieningen
 • Intrekken, beëindigen en terugvorderen
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd:

 • Het stelt u in staat te werken met de Wmo 2015.
 • Wat de uitgangspunten van en begrippen uit de Wmo 2015 zijn
 • Welke voorzieningen er zijn en hoe de toegang hiertoe is geregeld
 • Wat er van de cliënt en de gemeente wordt verwacht
 • Hoe u een vraag van een cliënt moet behandelen
 • Hoe het proces van aanvraag tot en met de voorziening eruit ziet
 • Wat relevante jurisprudentie is en de laatste ontwikkelingen zijn

Diederik Kooyman

Diederik Kooyman is uw docent. Sinds 2014 werkt hij bij de Gemeente Nijmegen als juridisch adviseur zorg. In deze functie adviseert hij over de juridische aspecten en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet (Jw).

Als docent wordt Diederik gewaardeerd om de link die hij weet te leggen tussen de theorie en de uitvoering in de praktijk. In zijn vrije tijd reist hij graag, onderneemt hij lange natuurwandelingen en luistert hij naar diverse soorten muziek.

Het inschrijfgeld bedraagt € 999,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief catering, het boek De kleine gids Wmo 2015 en de hand-outs van de presentatie. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.