Woningaanpassingen en hulpmiddelen voor Wlz-gerechtigden

9 november 2023 Wmo

Gemeenten hoeven geen Wmo-maatwerkvoorzieningen te verstrekken aan cliënten die aanspraak maken op de Wlz (artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015).
De wetgever heeft een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel in het leven geroepen, met name omdat het voor zorgkantoren niet haalbaar was om de uitvoering van bepaalde taken verantwoord te laten plaatsvinden. In dit schema geven we weer wanneer hulpmiddelen en woningaanpassingen voor Wlz-gerechtigden onder de Wmo 2015 of de Wlz vallen.

Klik op de afbeelding voor een goede leesbare weergave.

Thumbnail of post #290370