Opinies

Thumbnail of post #296283

Postzegel-omgevingsplan en lokale verordeningen in de transitieperiode

28 februari 2022

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, ontstaat er een omgevingsplan van rechtswege. Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295779

Regelmatig actualiseren, voorkomt onnodig procederen!

8 februari 2022

Regelmatig actualiseren van een bevoegdhedenregister kan ‘bedrijfsongevallen’ voorkomen. Minstens zo belangrijk is dat zo’n register bijdraagt aan een transparante en …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295400

Snelle invoering kwaliteitsborging in de bouw in zicht

24 januari 2022

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerp van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #295261

Normaal maatschappelijk risico nu en onder de Omgevingswet

18 januari 2022

De Afdeling heeft onlangs (ECLI:NL:RVS:2021:2402) een ladder voor het bepalen van het normale maatschappelijk risico bij indirecte planschade geïntroduceerd die …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294983

Zijn er grenzen aan de welstandsbeoordeling?

20 december 2021

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg: Wabo) bepaalt wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen van een bouwwerk. Ook …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294724

Het bouwproces staat voor een totale verbouwing

6 december 2021

Zorgen over klimaat en milieu beheersen al wat langer het maatschappelijke debat. Meer recent is de schaarste aan materialen een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294600

Samengevatte zienswijzen als deugdelijke motivering bij het vaststellen van een bestemmingsplan

1 december 2021

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan voorbereid dan zal niet altijd iedereen blij zijn met de inhoud het bestemmingsplan. De ene …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294169

Laadpalen in de kerninstrumenten van de Omgevingswet

9 november 2021

Momenteel lopen de wachtlijsten voor het plaatsen van een laadpaal verder op. Dit komt door de grote vraag die ervoor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #293994

Overschrijding van de bezwaartermijn

3 november 2021

Onlangs is duidelijk geworden dat bestuursrechters bij de toetsing van een beslissing op bezwaar niet langer ambtshalve – als geen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #293749

Wat te doen met een verzoek om een perceel een andere bestemming te geven?

19 oktober 2021

Zo nu en dan ontvangt het college – of de gemeenteraad, of “de gemeente” – een brief van een burger …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #293273

Anonieme zienswijze? Let op het risico!

29 september 2021

In de opinie ‘Anoniem procederen bij de bestuursrechter’ kwam ter sprake hoe de bestuursrechter in een beroepsprocedure omgaat met een …

Omgevingsrecht

Lees meer