Opinies

Thumbnail of post #291488

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

8 juli 2021

Zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft het gedogen van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen geleid tot problematische situaties op …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #290936

Evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het omgevingsrecht

17 juni 2021

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) en het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #290229

Toezichthouden en AVG

27 mei 2021

Het gemeentebestuur is, samen met de andere overheidsbesturen, verantwoordelijk voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #289438

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Werken met de Omgevingswet noodzaakt tot begroeting van het omgevingsplan dat ziet op bescherming van de fysieke leefomgeving in brede …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #289102

Bezwaarprocedure overslaan in geschillen over omgevingsvergunningen?

22 april 2021

Op 14 januari 2021 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) een voor het Nederlands bestuursprocesrecht zeer …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #288688

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

12 april 2021

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld als …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #288153

Integrale afweging met sectorale waarden

23 maart 2021

In december 2020 publiceerde F. Kistenkas een artikel waarin hij waarschuwde voor het gevaar van een integrale Omgevingswet waarin sectorale …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #288008

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

De Nederlandse provincies geven aan dat vrijwel alle gemeenten financiële tekorten hebben. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten kreeg …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #287721

Enkel elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd?

2 maart 2021

Is het enkel elektronisch bekendmaken van een natuurvergunning toegestaan zonder dat het recht op toegang tot de rechter (artikel 6 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #287254

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #287188

Ga altijd na welke effecten een project precies heeft!

9 februari 2021

Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #286665

Hof van Justitie van de Europese Unie volgt conclusie Bobek

18 januari 2021

Een natuurorganisatie kan rechtstreeks bij de bestuursrechter beroep instellen tegen een besluit met gevolgen voor het milieu, ook als zij …

Omgevingsrecht

Lees meer