Opinies

Thumbnail of post #287254

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #287188

Ga altijd na welke effecten een project precies heeft!

9 februari 2021

Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #286665

Hof van Justitie van de Europese Unie volgt conclusie Bobek

18 januari 2021

Een natuurorganisatie kan rechtstreeks bij de bestuursrechter beroep instellen tegen een besluit met gevolgen voor het milieu, ook als zij …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #286057

Voorkomen is beter dan genezen

17 december 2020

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het afgelopen met de omgevingsvergunning van rechtswege (art. 16.64 lid 4 Ow), voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #285636

Hoe een circusolifant de inwerkingtreding van de Omgevingswet overschaduwde

3 december 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #285437

Meneer Bobek, de belanghebbende, het relativiteitsbeginsel en de onderdelentrechter

26 november 2020

Alleen een belanghebbende kan bezwaar of beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Het systeem van rechtsbescherming is daarmee in de basis eenvoudig …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #284891

De risico’s van opgewekt vertrouwen

5 november 2020

Stel: een ambtenaar van het cluster vergunningverlening mailt aan een burger dat hij zonder vergunning een garage mag bouwen. Jaren …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #284530

Anoniem procederen bij de bestuursrechter

22 oktober 2020

Veel gemeenten zijn terughoudend met het openbaar maken van persoonsgegevens. Terecht, want strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #283818

Participatie en AVG

24 september 2020

In de Troonrede werd afgelopen week aangekondigd in deze onzekere (corona-) tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #276373

Impactanalyse VNG: Wkb toch handhaafbaar?

8 september 2020

Op 13 augustus 2020 heeft de VNG een impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. De VNG onderzoekt daarin de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #271526

Beroepsprocedure? Houd het relativiteitsvereiste in ogenschouw!

3 september 2020

Hoewel vaak wordt gedacht, maakt het relativiteitsvereiste geen onderdeel uit van het belanghebbende-begrip. Het relativiteitsvereiste gaat over de beoordeling van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #250880

Toezicht en handhaving van omgevingsrecht met drones

17 augustus 2020

Het is een publiek geheim dat toezichthouders hun taken bij voorkeur uitvoeren tijdens ‘technisch weer’ oftewel ‘mooi weer’: geen regen, …

Omgevingsrecht

Lees meer