Opinies

Een ander klimaat

2 juli 2019

Het klimaat staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Daarmee blijft het klimaat de gemoederen nogal bezig houden. …

Omgevingsrecht

Lees meer

PAS op de plaats. En nu?

17 juni 2019

Op 29 mei jl. verschenen de langverwachte uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) …

Omgevingsrecht

Lees meer

Flexwonen

12 juni 2019

De term “flexwonen” komt steeds vaker voor. Op 29 mei jl. heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Werkt u als vergunningverlener al Omgevingswet-proof?!?

7 juni 2019

Als u in google intypt “Werkt u al Omgevingswet-proof?” krijgt u ongeveer 42.700 resultaten in 0,30 seconden met resultaten als: …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer

Grote wijzigingen gemeentelijk bouw- en woningtoezicht ophanden: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit

5 juni 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Geluidsoverlast bij Gay Pride. Hoe dB(C) normen steeds meer hun plek innemen.

22 mei 2019

Geluid is een belangrijk aspect bij evenementen. Met name de geluidsoverlast voor omwonenden is een regelmatig terugkerend probleem. Het vaststellen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dakgoot en evidente privaatrechtelijke belemmering

29 april 2019

Met enige regelmaat wordt in procedures een beroep gedaan op privaatrechtelijke belangen die aan de verlening van een omgevingsvergunning in …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bestuursakkoord: nieuwe gemeentelijke rol onder stelsel van kwaliteitsborging

18 april 2019

Minister Ollongren heeft op 17 januari 2019 met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invoering van het stelsel van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieunormering in de Omgevingswet: hoe zit het?

10 april 2019

Met de komst van de Omgevingswet staat gezondheid hoog in het vaandel, maar hoe zorgen we ervoor dat de gezondheid …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kritische vragen Eerste Kamer bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

30 maart 2019

Op 8 maart 2019 heeft de Eerste Kamer kritische vragen gesteld aan minister Ollongren over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Digital Ethics: bezint eer gij begint

22 maart 2019

Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om ethische dilemma’s inzichtelijk te maken bij de toepassing van nieuwe technologieën, zoals …

Omgevingsrecht

Lees meer

Circulair inkopen & bouwen – van waarom naar hoe!

22 maart 2019

De overheid heeft tot doel gesteld om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Voor (lokale) overheden betekent dat …

Omgevingsrecht

Lees meer