Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Zo is in 2023 het prijsplafond voor energie ingegaan, is het minimumloon gestegen, gaan de zorg-, & huurtoeslag omhoog en is de ‘jubelton’ verdwenen.

Op gebied van verduurzaming is de prijsstijging van energie ons niet ontgaan. Het raakt ons allen. Maar er staat meer op stapel. Zo is de Nederlandse ambitie om in 2050 een volledige circulaire (bouw)economie te hebben. De markt is al volop in beweging. Het aanbod circulaire materialen neemt toe. Meer projecten focussen op circulaire materialen en ontwerpen, nieuwe contractvormen en businessmodellen. Steeds meer circulaire gebouwen, woningen en infrastructurele projecten zijn inmiddels gerealiseerd.

Om toe te werken naar een volledige circulaire bouweconomie, dienen we af te stappen van oud denken en werken. Volgens het Circularity Gap Report 2022 is de wereld 8,6% circulair. In Nederland zijn we 24,5% circulair. Met een hoog recyclings- en hergebruikpercentage lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is hier vooral sprake van downcycling; waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruikt.

Om de ambitieuze (tussen)doelstelling, een circulaire bouweconomie, van 2030 te behalen, zullen nog flinke stappen gezet dienen te worden. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord in 2017 en het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050.

De voorgestelde speerpunten in de transitieagenda leiden tot een reeks van voorgestelde acties en interventies. Eén van de acties is dat vanaf 2023 alle uitvragen van overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

Om circulair bouwen van de grond te krijgen, moet er vraag ontstaan. Overheden, als prominente opdrachtgever in bouw en infra, kan hierin via hun inkoopkracht een belangrijke rol spelen als ‘launching customer’. Diverse organisaties, zoals Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Prorail geven het goede voorbeeld voor een circulaire bouweconomie.

Opleiding circulair inkopen en bouwen
Voor wie vandaag wil beginnen met hoe het morgen moet, circulair inkopen in 2023, is er de opleiding circulair Inkopen en Bouwen, waarin alle ins en outs worden gegeven voor een circulaire aanbesteding én circulair bouwproject. De opleiding geeft handvatten om circulaire uitgangspunten te vertalen naar gunningscriteria en beoordelingen, het intern en extern creëren van draagvlak en de doorvertaling in het ontwerp- en bouwproces. De opleiding behandelt de laatste stand van zaken en sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals CB ’23City Deal CirculairConceptueel Bouwen en het Bouwprogramma Samen Versnellen: het nieuwe normaal.