Opinies

Thumbnail of post #293562

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #293125

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp wordt aan de hand van het woonplaatsbeginsel beantwoord. Als …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #292811

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #291627

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Op 26 mei 2021 oordeelt de CRvB dat de gemeente bij het onderzoek naar de eigen kracht niet mag toetsen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #290715

De gemeente moet de gegevens in een jeugdhulpdossier vernietigen

9 juni 2021

De gemeente mag bij de uitvoering van de Jeugdwet persoonsgegevens verwerken. De betrokkene (bijvoorbeeld een ouder) kan de gemeente vragen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #289450

Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

5 mei 2021

We zien regelmatig dat ouders een aanvraag tot jeugdhulp doen, maar vervolgens niet mee willen werken aan het onderzoek. Zij …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #287570

Het toekennen van jeugdhulp in uren of resultaat?

24 februari 2021

Twee weken geleden is een opvallende uitspraak van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd. De kern van de uitspraak is dat de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #287254

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #286567

Blijft de Jeugdwet van toepassing bij verblijf in het buitenland?

13 januari 2021

Is de Jeugdwet nog van toepassing op het moment dat een kind in het buitenland verblijft? Wie alleen artikel 1.3 …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #285152

Hardnekkige misverstanden rondom het pgb in de Jeugdwet

18 november 2020

Door vragen die wij van gemeenten ontvangen merken we dat zo’n 6 jaar na invoering van de Jeugdwet nog altijd …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #284358

Zorgplicht en jeugdhulp

14 oktober 2020

De kinderombudsman heeft naar aanleiding van een onderzoek over passend onderwijs eind september een rapport uitgebracht. Conclusie van het rapport …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #284054

Privacy en recht op schadevergoeding in het sociaal domein

7 oktober 2020

Gemeenten krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met (bijzondere) persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overheidstaak goed …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer