Opinies

Thumbnail of post #185835

De reikwijdte van de jeugdhulpplicht

10 juni 2020

De VNG heeft vorig jaar een expertiseteam samengesteld dat als opdracht kreeg de reikwijdte van de jeugdhulpplicht te onderzoeken. Dat …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #145977

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Huisartsen mogen jeugdigen en hun ouders naar jeugdhulp verwijzen. De gemeente heeft in deze gevallen een zogenaamde leveringsplicht. Zij moet …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #114417

‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Jeugdigen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Het is belangrijk dat hun mening …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #83086

Dubbelrol bij pgb in de Jeugdwet

19 februari 2020

In de praktijk wordt er regelmatig een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #57071

De Geschillencommissie Sociaal Domein

15 januari 2020

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI’s) kunnen sinds 1 januari 2019 terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. Deze commissie kan …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #21686

Op twee of meer paarden blijven rijden?

20 november 2019

De Jeugdwet kent de mogelijkheid om ouders en de jeugdige tegemoet te komen daar waar het gaat om vervoer van …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #21672

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Op 27 september informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer middels een brief over de beoogde wetswijziging …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #21668

Wanneer is een handtekening echt nodig bij jeugdhulp?

16 oktober 2019

De handtekening. In het jeugdhulptraject is er strikt genomen maar één nodig. In de praktijk ontstaat daar nogal eens discussie …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #10805

De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Over een paar maanden, om precies te zijn 1 januari 2020, treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4825

‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

7 augustus 2019

Ruim een maand geleden schreef ik een opinie naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over eigen kracht …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4820

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4818

Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?

19 juni 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’. Is er …

Jeugd

Lees meer