Opinies

Thumbnail of post #296241

De hulphond en andere niet effectief bewezen hulpvormen: uitgesloten of niet?

2 maart 2022

Begin dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep (Raad) meerdere uitspraken gedaan over de hulphond. In de uitspraken speelt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295332

Een jeugdige in een jeugdhulpinstelling heeft geen geld voor kleding. Moet de gemeente deze jeugdige kleedgeld geven?

19 januari 2022

Vorige maand bracht de Kinderombudsman een rapport uit. Zij schreef dit rapport in reactie op de klacht van jeugdige Marleen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #294155

Het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet: de verantwoordelijke gemeente kan wijzigen

10 november 2021

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gaat wijzigen. Om gemeenten te informeren over de wijzigingen verschijnen de nodige schema’s en stappenplannen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #293562

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #293125

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp wordt aan de hand van het woonplaatsbeginsel beantwoord. Als …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #292811

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #291627

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Op 26 mei 2021 oordeelt de CRvB dat de gemeente bij het onderzoek naar de eigen kracht niet mag toetsen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #290715

De gemeente moet de gegevens in een jeugdhulpdossier vernietigen

9 juni 2021

De gemeente mag bij de uitvoering van de Jeugdwet persoonsgegevens verwerken. De betrokkene (bijvoorbeeld een ouder) kan de gemeente vragen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #289450

Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

5 mei 2021

We zien regelmatig dat ouders een aanvraag tot jeugdhulp doen, maar vervolgens niet mee willen werken aan het onderzoek. Zij …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #287570

Het toekennen van jeugdhulp in uren of resultaat?

24 februari 2021

Twee weken geleden is een opvallende uitspraak van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd. De kern van de uitspraak is dat de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #287254

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer