Opinies

Thumbnail of post #4882

Drang in de jeugdhulpverlening

9 september 2015

In het nieuwe jeugdstelsel hebben gecertificeerde instellingen (de voormalige Bureaus Jeugdzorg) de taak jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit te voeren. We …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4880

Een heldere vraag. Een complex antwoord.

5 augustus 2015

In de Jeugdwet is het uitgangspunt dat de jeugdige zelf en/of (afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige) zijn ouders …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4878

PGB voor jeugd met gedwongen maatregel

1 juli 2015

De afgelopen tijd hebben wij wel eens de vraag gekregen of een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk is voor kinderen met …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4876

Gericht transformeren is een grotere noodzaak dan ooit

3 juni 2015

Na een roerig voorjaar met veel overleg tussen de VNG en het ministerie van VWS is dinsdag 2 juni de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4874

Meet de resultaten van je gemeentelijk zorgbeleid

20 mei 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn er veel zorgtaken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Vol goede moed hebben ontzettend veel beleidsmedewerkers, wethouders, …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4872

Onduidelijkheid over doorbreken geheimhoudingsplicht

22 april 2015

De Jeugdwet geldt nu bijna 4 maanden, maar de eerste aanpassingen komen er al aan. In het onlangs ingediende wetsvoorstel …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4870

Mandaatverlening onder de Jeugdwet

1 april 2015

Een paar maanden na de inwerkingtreding zien we nu langzaam de eerste rechterlijke uitspraken over de Jeugdwet verschijnen. Voor gemeenten …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4868

De ouderbijdrage onder vuur

11 februari 2015

De in de Jeugdwet geregelde ouderbijdrage is al enige tijd onderwerp van discussie. Verschillende grote gemeenten zoals Rotterdam en Den …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4862

Het familiegroepsplan in de jeugdwet

15 oktober 2014

In de laatste debatten in de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie jeugd was veel aandacht voor het …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4860

Ouderbijdrage voor jeugdhulp

11 september 2014

Voor bepaalde vormen van hulp voor jeugdigen moet een ouderbijdrage betaald worden. Onder andere betalen ouders deze bijdrage als hun …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4858

Verordening jeugdhulp

6 augustus 2014

Veel gemeenten zijn in deze vakantieperiode druk aan de slag met de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd. Allebei nieuwe wetten, …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4856

Jeugdwet en praktijk liggen ver uit elkaar

21 mei 2014

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en zorg voor alle jeugdigen. Om te bepalen welke gemeente …

Jeugd

Lees meer