Opinies

Thumbnail of post #4912

Jeugdhulp en vechtende ouders

18 januari 2017

Elk jaar krijgen ongeveer 60.000 minderjarige kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Een scheiding heeft impact op …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4910

Begeleiding voor kinderen op school

30 november 2016

Leerlingen kunnen op school diverse vormen van begeleiding krijgen voor het volgen van onderwijs. Vaak biedt de school die, maar …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4908

Gebruikelijke hulp in de Jeugdwet

19 oktober 2016

In  het kader van de jeugdhulpplicht houdt de gemeente rekening met de vraag of en zo ja in hoeverre sprake …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4906

Uitwisselen gegevens in sociaal domein voor onderzoek jeugdhulp

7 september 2016

Het kabinet wil dat gemeenten zorgen voor een integrale dienstverlening in het sociaal domein. Voor de dienstverlening in het sociaal …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4904

‘Wie betaalt, bepaalt’ – of toch niet?

10 augustus 2016

“Het doel van dit wetsvoorstel (de Jeugdwet, red.) is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4902

Kinderen opsluiten zonder rechterlijke toets

20 juli 2016

De afgelopen maanden zijn verschillende zorgelijke berichten in de media verschenen over jeugdigen in gesloten jeugdhulp. Zij zouden zonder de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4900

Het woonplaatsbeginsel is duidelijk. Toch?

22 juni 2016

In 2014 heb ik op deze plek voor het eerst geschreven over het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Inmiddels wordt de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4898

Met een PGB naar de golfbaan

1 juni 2016

Kan begeleiding van een jeugdige bij het spelen van golf jeugdhulp zijn? Ja, zo valt af te leiden uit een …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4896

De ouder zonder gezag telt ook mee

20 april 2016

Ouders hebben er recht op te weten hoe het met hun kind gaat. Dit informatierecht van ouders geldt ook als …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4894

Sturen op bekostiging van pleegzorgplaatsingen

16 maart 2016

In de Jeugdwet is bepaald dat kinderen bij een uithuisplaatsing in principe in een gezinssetting worden geplaatst. Pleegzorg is daardoor …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4892

Volledige keuzevrijheid of ‘lege huls’

10 februari 2016

Uitgangspunt in de Jeugdwet is dat voorzieningen voor jeugdhulp in natura worden verleend. Dat wil zeggen dat de jeugdige of …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4890

Wie kan jeugdhulp aanvragen?

20 januari 2016

Veel gemeenten hanteren de regel dat de jeugdige en/of zijn ouders een aanvraag om jeugdhulp kunnen indienen. Dit sluit aan …

Jeugd

Lees meer