Opinies

Thumbnail of post #4888

Hoorrecht van jeugdigen in bezwaar

23 december 2015

Dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen besluiten van het college is bij gemeenten uiteraard bekend. Dat deze belanghebbenden in de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4886

Geef cliënt duidelijkheid over procedure voor jeugdhulp

18 november 2015

Onlangs verscheen de 3e rapportage van de Monitor Transitie Jeugd. In de rapportages staan ervaringen en meldingen van cliënten over …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4884

Hebben ‘illegale’ gezinnen recht op jeugdhulp?

14 oktober 2015

Alle kinderen in Nederland hebben recht op bescherming, hulp, begeleiding en zorg. Dat vloeit voort uit het Internationale Verdrag inzake …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4882

Drang in de jeugdhulpverlening

9 september 2015

In het nieuwe jeugdstelsel hebben gecertificeerde instellingen (de voormalige Bureaus Jeugdzorg) de taak jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit te voeren. We …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4880

Een heldere vraag. Een complex antwoord.

5 augustus 2015

In de Jeugdwet is het uitgangspunt dat de jeugdige zelf en/of (afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige) zijn ouders …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4878

PGB voor jeugd met gedwongen maatregel

1 juli 2015

De afgelopen tijd hebben wij wel eens de vraag gekregen of een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk is voor kinderen met …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4876

Gericht transformeren is een grotere noodzaak dan ooit

3 juni 2015

Na een roerig voorjaar met veel overleg tussen de VNG en het ministerie van VWS is dinsdag 2 juni de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4874

Meet de resultaten van je gemeentelijk zorgbeleid

20 mei 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn er veel zorgtaken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Vol goede moed hebben ontzettend veel beleidsmedewerkers, wethouders, …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4872

Onduidelijkheid over doorbreken geheimhoudingsplicht

22 april 2015

De Jeugdwet geldt nu bijna 4 maanden, maar de eerste aanpassingen komen er al aan. In het onlangs ingediende wetsvoorstel …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4870

Mandaatverlening onder de Jeugdwet

1 april 2015

Een paar maanden na de inwerkingtreding zien we nu langzaam de eerste rechterlijke uitspraken over de Jeugdwet verschijnen. Voor gemeenten …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4868

De ouderbijdrage onder vuur

11 februari 2015

De in de Jeugdwet geregelde ouderbijdrage is al enige tijd onderwerp van discussie. Verschillende grote gemeenten zoals Rotterdam en Den …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #4862

Het familiegroepsplan in de jeugdwet

15 oktober 2014

In de laatste debatten in de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie jeugd was veel aandacht voor het …

Jeugd

Lees meer