Ouders hebben er recht op te weten hoe het met hun kind gaat. Dit informatierecht van ouders geldt ook als hun kind jeugdhulp krijgt. Maar geldt dit recht in gelijke mate voor beide ouders? Bijvoorbeeld als de ouders gescheiden zijn en een van de ouders geen gezag heeft. En tot welke leeftijd van het kind hebben de ouders recht op informatie?

Ouders met gezag hebben altijd recht op informatie over de jeugdhulp aan hun kind. Voor ouders zonder gezag ligt dat iets genuanceerder.

Informatie voor ouder die gezag heeft

De jeugdprofessional moet de ouders met gezag informatie geven over de hulp aan hun kind. Ook al heeft de professional een beroepsgeheim, de ouders ‘delen mee in het geheim’ totdat hun kind 16 jaar is. Vanaf 16 jaar is toestemming nodig van het kind. Zonder die toestemming mag de professional geen informatie geven aan de ouders die het gezag hebben. Behalve als het minderjarige kind van 16 jaar of ouder wilsonbekwaam is. In dat geval is geen toestemming nodig om de informatie aan de ouders met gezag te geven.

Voor inzage in het jeugdhulpdossier gelden dezelfde regels. Totdat het kind 16 jaar is, hebben de gezaghebbende ouders recht op inzage in dat dossier. Vanaf 16 jaar is daarvoor toestemming nodig van het kind, behalve als het kind wilsonbekwaam is.

Informatie voor ouder die geen gezag heeft

Een ouder zonder gezag heeft ook recht op informatie over de jeugdhulp aan haar/zijn kind. Allereerst is de andere ouder – die wel gezag heeft – verplicht om de ouder zonder gezag te informeren over hun kind. Dus ook over de eventuele jeugdhulp die hun kind nodig heeft.

Daarnaast heeft de ouder zonder gezag ook het recht om informatie over de jeugdhulp op te vragen bij de jeugdprofessional. De professional moet die informatie dan geven. Het gaat dan alleen om de informatie waarop de ouder met gezag ook recht heeft. Het verschil is dan dat de professional de ouder met gezag actief de informatie geeft, terwijl de ouder zonder gezag die informatie alleen krijgt als die ouder daarom vraagt. De jeugdprofessional hoeft de informatie niet te geven als het belang van het kind zich daartegen verzet.

Een ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage in het jeugdhulpdossier. Alleen als de ouder met gezag toestemming daarvoor geeft, krijgt de ouder inzage. Dat geldt dan totdat hun kind 16 jaar is. Vanaf 16 jaar is voor de inzage toestemming nodig van het kind zelf.

Wettelijke regels over informatierecht ouders

Het informatierecht voor de ouder die geen gezag heeft, wijkt dus iets af van het informatierecht voor een ouder met gezag. Maar de wet geeft de ouder zonder gezag de mogelijkheden om op de hoogte te blijven over jeugdhulp aan haar/zijn kind.

Vreemd genoeg volgen deze mogelijkheden niet uit de wettelijke regels ten aanzien van jeugdhulp. Zowel de Jeugdwet als de Wgbo regelt niets over de rechten van een ouder die geen gezag heeft. Het recht dat de ouder zonder gezag heeft op informatie over haar/zijn kind volgt wel uit de regels in het Burgerlijk Wetboek. Daar telt de ouder zonder gezag gewoon mee.