Leerlingen kunnen op school diverse vormen van begeleiding krijgen voor het volgen van onderwijs. Vaak biedt de school die, maar soms ook niet. Dan komt de vraag op of de gemeente die begeleiding moet bieden. Die vraag zal niet altijd met ja beantwoord worden.

Scholen moeten zorgen voor extra ondersteuning voor kinderen met moeilijkheden op school. Zo kan een leerling begeleiding nodig hebben bij het structureren, plannen en zelfstandig maken van huiswerk, maar bijvoorbeeld ook ondersteuning in de omgang met andere leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling meer begeleiding nodig heeft, maar dat de school deze extra ondersteuning niet kan bieden. Dan komt de gemeente in beeld. De gemeente moet namelijk zorgen voor hulp en ondersteuning aan kinderen met alle denkbare opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen. De gemeente kan dan jeugdhulp inzetten.

Huiswerkbegeleiding

Begeleiding is een vorm van jeugdhulp die de gemeente kan inzetten op grond van de Jeugdwet. Toch is het niet altijd nodig dat de gemeente dit doet. Namelijk als begeleiding nodig is op school en de school hiervoor moet zorgen. Maar wanneer is dit het geval? In het algemeen geldt dat scholen moeten zorgen voor begeleiding bij leerproblemen van de leerling. Als een leerling gedrag heeft dat het leren bemoeilijkt, dan regelt de school dus de nodige ondersteuning. Huiswerkbegeleiding is een voorbeeld hiervan. Dit betekent dat de gemeente niet hoeft te zorgen voor huiswerkbegeleiding, dat doet de school.

Begeleiding bij contacten

Ook kan het gedrag van een leerling contact met andere leerlingen bemoeilijken, met leerproblemen als gevolg. Ook dan geldt dat de school ervoor zorgt dat deze leerling begeleiding krijgt bij het omgaan met de andere leerlingen. Maar een kind dat moeite heeft met contacten met medeleerlingen, kan die problemen ook hebben in contacten met anderen buiten de school. Voor de begeleiding daarbij zorgt de school niet. Daarvoor kan de gemeente de nodige begeleiding voor het kind inzetten. Soms is het echter helemaal niet zo duidelijk welke begeleiding de school moet inzetten en welke begeleiding de gemeente inzet. Afstemming is dan nodig.

Scholen moeten zorgen voor extra ondersteuning voor kinderen met moeilijkheden op school

Inzet en afstemming begeleiding

De school zorgt dus in eerste instantie voor begeleiding die kinderen op school nodig hebben. En de gemeente kan aanvullend daarop begeleiding inzetten. Toch kan er onduidelijkheid zijn over wie welk soort begeleiding moet en kan inzetten. Een overleg tussen school, gemeenten en de leerling en zijn ouders kan die duidelijkheid bieden. Op die manier kan de begeleiding van de gemeente goed afgestemd worden met de begeleiding die de school inzet. School en gemeente moeten dat sowieso al doen om individuele begeleiding die een van hen inzet, af te stemmen met hulp die de ander inzet.

Let wel, de gemeente is breed verantwoordelijk voor inzet van begeleiding voor mensen die dit nodig hebben. Zowel voor leerlingen tot 18 jaar als voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Tot 18 jaar is dit een vorm van jeugdhulp (Jeugdwet). Vanaf 18 jaar maatschappelijke ondersteuning (Wmo).