Opleiding-Ontwikkelingen-in-het-sociaal-domein

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Wat gaat goed en wat kan beter? De opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein geeft inzicht in de actuele stand van zaken van het sociaal domein.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Beleidsmedewerkers
Kwaliteitsmedewerkers
Juridische medewerkers
Iedereen die op een strategisch en beleidsmatig niveau betrokken is bij de uitvoering van het sociaal domein.

Deze training is nadrukkelijk niet bestemd voor professionals die niet op de hoogte zijn van de huidige wetgeving of uitsluitend in de uitvoering werkzaam zijn.

Opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein

Een kleine 10 jaar na de decentralisaties wordt de balans in het sociaal domein opgemaakt. Wat gaat goed en wat kan beter? Er is sprake van een aantal hervormingen, waaronder de hervormingsagenda Jeugd. De menselijke maat en de waarborgfunctie van regelgeving nemen het over van streng beleid, gebaseerd op controle en weinig vertrouwen. De overheid wil het vertrouwen van de burger terug winnen. Welk effect heeft dit op het gemeentelijke sociaal domein? En, neemt met de Wams het integraal werken een grote vlucht?

Inhoud

De opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein geeft inzicht in de actuele stand van zaken van het sociaal domein. Bijvoorbeeld op het gebied van de wetgeving en de transformatie. Ook gaat de opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein in op de kernopgaven waarvoor de bestuurders zich zien gesteld. Denk hierbij aan:

 • het vormgeven van het sociaal domein binnen de financiële kaders,
 • het realiseren van de grote hervormingsagenda’s, 
 • het werken volgens de menselijke maat.

Deze opgaven moeten vorm krijgen binnen een complexe omgeving waarin ook andere grote uitdagingen bestaan zoals de aanpak van urgente problemen op de woningmarkt, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de energietransitie.

We behandelen in de opleiding ook een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein:

 • Hoe ontwikkelen de financiën zich de komende jaren?
 • Wat zijn de belangrijkste toekomstperspectieven en scenario’s van de grote domeinwetten?
 • Op welke manier wordt integraal werken vorm gegeven?
 • Wat betekenen ontwikkelingen als de doorbraakmethodiek voor het sociaal domein?

Deze opleiding zoomt in op belangrijke dossiers binnen de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en schuldhulpverlening. Voorbeelden zijn de Hervormingsagenda jeugd, de alternatieven voor het Abonnementstarief Wmo, de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het veranderende mensbeeld bij de uitvoering van de Participatiewet.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend:

 • Sociaal domein in vogelvlucht
  • Wat is de stand van de wetgeving?
  • Hoe ontwikkelen de uitgaven zich?
  • Wat zijn de kernopgaven waar gemeenten aan werken?
  • Welke ontwikkelingen zijn er rondom het sociaal domein ten aanzien van bijvoorbeeld wonen en gezondheid
 • Transformatie sociaal domein
  • Hoe staat het met de transformatie in het sociaal domein?
  • Wordt er voldoende samengewerkt en liggen hier kansen, zowel bij beleid als in de uitvoering?
  • Wat is er nodig om de stagnerende transformatie vlot te trekken?
 • Trends en ontwikkelingen
  • We gaan in op de lange termijn ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • Schuldhulpverlening
  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening die onder meer moeten leiden tot een betere preventie en een snellere schuldhulpverlening?

Middag:

 • Jeugdhulp 
  • Waarover gaat de Hervormingsagenda jeugd van rijk en gemeenten en wat is de stand van zaken?
  • Hoe kunnen gemeenten meer grip krijgen op de uitvoering van de Jeugdwet?
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • Hoe versterken we de sturingsmogelijkheden binnen de Wmo?
  • Wat gebeurt er met het Abonnementstarief Wmo?
  • Wat is de stand van zaken rond de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang?
  • Wat is de toekomst van het Persoonsgebonden budget in de Wmo?
  • Wat is de betekenis van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) als grondslag voor integraal werken?
 • Werk en inkomen
  • Hoe kijken gemeenten aan tegen de Participatiewet?
  • Wat is de betekenis van de focus op de ‘menselijke maat’ in de Participatiewet?
  • Welke kansen bieden het breed offensief voor re-integratie?
  • Hoe ziet de nieuwe Wet inburgering eruit en wat zijn de laatste inzichten in de aanpak van armoede en schulden?

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer inzicht in de:

 • ontwikkelingen in wetgeving met betrekking tot het sociaal domein en aanpalende wetgeving;
 • stand van zaken en problemen rond de transformatie van het sociaal domein;
 • actuele opgaven in de lopende bestuursperiode, zowel binnen het sociaal domein als in relatie tot de aanpalende domeinen;
 • actuele trends en ontwikkelingen die raken aan het sociaal domein, zoals de samenwerking met partners binnen en buiten het gemeentelijke domein en de menselijke maat in de uitvoering;
 • grote actuele dossiers binnen de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.

De deelnemer is op de hoogte wat er de komende jaren speelt in het sociaal domein en aanpalende domeinen en is in staat vanuit een breed perspectief beleidsvoorstellen te doen.

Docent(en)

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen over het Sociaal Domein.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“Schulinck maakt je wijzer!”

Opleiding Ontwikkelingen in het Sociaal Domein | Mevr. B. Groenenstijn | Beleidsmedewerker | Gemeente Montferland | Afgerond op 25-5-2023 | Beoordeling: 8