De Jeugdwet is een kaderwet, veel wordt aan de gemeente overgelaten. Tegelijkertijd is de Awb van toepassing als het gaat om vrijwillige jeugdhulp. De combinatie van de Jeugdwet en de Awb is juridisch complex.

 

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Ingrid van Luijk
Bestemd voor
 • Consulenten jeugd
 • Gemeente juristen
 

Opleiding De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit

Het doel van de opleiding De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit is om van beide wetten voldoende op de hoogte te zijn zodat u voorbereid bent op valkuilen in de praktijk.
Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van de Algemene wet bestuursrecht maar vooral ook hoe u deze regels moet toepassen bij de uitvoering van de Jeugdwet.
Casuïstiek uit de praktijk kan u helpen een concreet beeld te krijgen van hetgeen u straks te wachten staat.

We gaan er vanuit dat u bekend bent met de basisbeginselen uit de Jeugdwet en al minimaal een half jaar met de Jeugdwet werkt.

In de opleiding o.a. het volgende aan de orde:

 • De procedure toegang tot jeugdhulp (aanvraag, belanghebbenden, jeugdhulpbesluit)
 • Het besluitvormingsproces (onderzoeksplicht, algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
 • Taak college als jeugdhulp via een andere toegangsweg tot stand komt (leveringsplicht gemeente)
 • De procedure bezwaar en beroep in de Algemene wet bestuursrecht
 • Klachtenafhandeling ( afhandelen van klachten van jeugdigen en ouders).

SKJ erkend opleidingsaanbod

De De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit komt is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208796) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Jeugdwet.

Goede snelheid. Hele breedte van de wet behandeld. Fijn dat ook actualiteiten die niet aan de Awb raakten behandeld zijn. Stof bleef vaak algemeen maar dat is ook moeilijk met lokale verschillen. Leuk dat ruimte was om van andere deelnemers te horen hoe eea in hun gemeente geregeld is. Misschien kan de voorbeeld verordening meer genoemd worden?

Opleiding | De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit | Dhr. R. Eijsink | Opleiding afgerond op 17-9-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

1. De procedure toegang tot jeugdhulp. 
In dit onderdeel wordt onder andere besproken:
 • Wat een aanvraag is 
 • Hoe deze herkend kan worden
 • Wie de belanghebbenden zijn
 • Hoe het jeugdhulpbesluit tot stand komt, wie bevoegd is dit besluit te nemen wanneer er een beschikking moet worden afgegeven
2. Het besluitvormingsproces
Aan de orde komt:
 • De onderzoeksplicht en met welke (beslis)termijnen het college rekening moet houden. 
 • Ook de algemene beginselen behoorlijk bestuur worden besproken en in welke mate deze a.b.b.b’s van invloed zijn op de praktijk (denk bijvoorbeeld aan de wijze van motivering van een jeugdhulpbesluit).
3. Taak college als jeugdhulp via een andere toegangsweg tot stand komt
In dit onderdeel komt de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling en een verwijzing aan de orde.

Besproken wordt welke bevoegdheden deze ‘verwijzers’ hebben, wat de rol van het college is, hoe om te gaan met een verwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp en het persoonsgebonden budget in geval van een verwijzing.

4. De procedure bezwaar en beroep
In dit onderdeel wordt de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht en de beroepsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht besproken. Ook de mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- beroepsprocedure en de Ex nunc versus ex tunc toetsing komt aan de orde.

5. Klachtenafhandeling
Aan de orde komt het afhandelen van klachten van jeugdigen en ouders. Daarbij wordt zowel de klachtenprocedure van gemeenten als de klachtenprocedure van de jeugdhulpaanbieder besproken. Ook is er aandacht voor het verschil tussen een klacht en bezwaar.

Als u onvoldoende op de hoogte bent van de (combinatie van de) Jeugdwet en de Awb:
 • Is er een gebrek aan kennis van termijnen
 • Wordt wellicht een aanvraag niet herkend
 • Zijn interne procedures onvoldoende op elkaar afgestemd
 • Wordt wellicht aan betrokkenen ten onrechte de bezwaarprocedure onthouden
 • Kan een klacht niet worden herkend
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus heeft u onder andere kennis van:

 • de (procedurele) toegang tot jeugdhulp
 • de kring van belanghebbenden
 • wanneer de gemeente bevoegd is om een jeugdhulpbesluit te nemen
 • de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp GI/ een verwijzing tot jeugdhulp
 • (beslis)termijnen
 • de bestuursrechtelijke aspecten bij het uitvoeren van de jeugdhulpplicht
 • de bezwaar- en beroepsprocedure
 • de klachtenprocedure 
Ingrid van Luijk

Ingrid van Luijk

Als jurist en orthopedagoog heb ik een ruime kennis die toepasbaar is in de jeugdzorg, een sector waar mijn hart ligt. Na werkzaam te zijn geweest als gezinsvoogd bij een Gecertificeerde Instelling, ben ik in 2017 gaan werken als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij een Gecertificeerde Instelling waar ongeveer 600 medewerkers in dienst zijn (waaronder ook medewerkers van Veilig Thuis).

In mijn huidige functie. Als jurist geef ik onder andere advies aan medewerkers bij juridische vragen, begeleid ik hen bij juridische zaken en geef ik zowel intern als extern scholing/ trainingen op juridisch gebied. De juridische vraagstukken kunnen ingewikkeld zijn, mijn kracht zit onder andere in het filteren van de informatie om tot een correct en helder beeld te komen.

Het geeft me voldoening om kennis op zo’n manier over te dragen dat deze ook toepasbaar is in de praktijk van de deelnemers. Om dit te kunnen realiseren vind ik het belangrijk om vraaggericht te werken: wat zijn vragen die spelen bij de deelnemers en hoe kan ik ze concreet maken en beantwoorden? Interactie met de deelnemers vind ik in trainingen essentieel: oefenen met (eigen) casussen, een quiz en praktijkvoorbeelden helpen om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Door het geven van opleidingen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan kennisvergroting/-verbreding van de deelnemers!

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.