De Jeugdwet is een kaderwet, veel wordt aan de gemeente overgelaten. Tegelijkertijd is de Awb van toepassing als het gaat om vrijwillige jeugdhulp. De combinatie van de Jeugdwet en de Awb is juridisch complex.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Heleen Greuters
Bestemd voor
 • Consulenten jeugd
 • Gemeente juristen
 

Het doel van de cursus De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit is om van beide wetten voldoende op de hoogte te zijn zodat u voorbereid bent op valkuilen in de praktijk.
Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van de Awb maar vooral ook hoe u deze regels moet toepassen bij de uitvoering van de Jeugdwet.
Casuïstiek uit de praktijk kan u helpen een concreet beeld te krijgen van hetgeen u straks te wachten staat.

We gaan er vanuit dat u bekend bent met de basisbeginselen uit de Jeugdwet en al minimaal een half jaar met de Jeugdwet werkt.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208796) en levert 6 PE punten op.

Goede snelheid. Hele breedte van de wet behandeld. Fijn dat ook actualiteiten die niet aan de Awb raakten behandeld zijn. Stof bleef vaak algemeen maar dat is ook moeilijk met lokale verschillen. Leuk dat ruimte was om van andere deelnemers te horen hoe eea in hun gemeente geregeld is. Misschien kan de voorbeeld verordening meer genoemd worden?

Opleiding | De Jeugdwet en Awb: van onderzoek tot besluit | Dhr. R. Eijsink | Opleiding afgerond op 17-9-2019 | Beoordeling: 8

De praktijk vertaald naar de wet was voor mij het meest leerzaam

Opleiding De Jeugdwet & Awb: van onderzoek tot besluit | Dhr. M. Kerstens | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 8-6-2017 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

1. De procedure toegang tot jeugdhulp. 
In dit onderdeel wordt onder andere besproken:
 • Wat een aanvraag is 
 • Hoe deze herkend kan worden
 • Wie de belanghebbenden zijn
 • Hoe het jeugdhulpbesluit tot stand komt, wie bevoegd is dit besluit te nemen wanneer er een beschikking moet worden afgegeven
2. Het besluitvormingsproces
Aan de orde komt:
 • De onderzoeksplicht en met welke (beslis)termijnen het college rekening moet houden. 
 • Ook de algemene beginselen behoorlijk bestuur worden besproken en in welke mate deze a.b.b.b’s van invloed zijn op de praktijk (denk bijvoorbeeld aan de wijze van motivering van een jeugdhulpbesluit).
3. Taak college als jeugdhulp via een andere toegangsweg tot stand komt
In dit onderdeel komt de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling en een verwijzing aan de orde.

Besproken wordt welke bevoegdheden deze ‘verwijzers’ hebben, wat de rol van het college is, hoe om te gaan met een verwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp en het persoonsgebonden budget in geval van een verwijzing.

4. De procedure bezwaar en beroep
In dit onderdeel wordt de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht en de beroepsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht besproken. Ook de mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- beroepsprocedure en de Ex nunc versus ex tunc toetsing komt aan de orde.

5. Klachtenafhandeling
Aan de orde komt het afhandelen van klachten van jeugdigen en ouders. Daarbij wordt zowel de klachtenprocedure van gemeenten als de klachtenprocedure van de jeugdhulpaanbieder besproken. Ook is er aandacht voor het verschil tussen een klacht en bezwaar.

Als u onvoldoende op de hoogte bent van de (combinatie van de) Jeugdwet en de Awb:
 • Is er een gebrek aan kennis van termijnen
 • Wordt wellicht een aanvraag niet herkend
 • Zijn interne procedures onvoldoende op elkaar afgestemd
 • Wordt wellicht aan betrokkenen ten onrechte de bezwaarprocedure onthouden
 • Kan een klacht niet worden herkend
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus heeft u onder andere kennis van:

 • de (procedurele) toegang tot jeugdhulp
 • de kring van belanghebbenden
 • wanneer de gemeente bevoegd is om een jeugdhulpbesluit te nemen
 • de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp GI/ een verwijzing tot jeugdhulp
 • (beslis)termijnen
 • de bestuursrechtelijke aspecten bij het uitvoeren van de jeugdhulpplicht
 • de bezwaar- en beroepsprocedure
 • de klachtenprocedure 

Heleen Greuters

Heleen is sinds 2007 werkzaam als jurist bij een gecertificeerde instelling. Daarbij geeft zij onder meer advies aan medewerkers bij juridische vragen, geeft zij in- en extern trainingen en begeleidt zij medewerkers bij juridische procedures. Dit betreft ook medewerkers van een Veilig Thuis-organisatie.

Daarnaast is zij 2017 lid-jurist van het College van Beroep van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Na haar studies Nederlands recht en notarieel recht, is zij gedurende 10 jaar werkzaam geweest als senior gerechtssecretaris in verschillende sectoren van het Gerechtshof te Amsterdam (de familiesector, strafsector en handelssector (notarieel tuchtrecht en tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders) en daarna in dienst getreden bij de gecertificeerde instelling.
Het vertalen van juridische aspecten (met bijbehorend jargon) naar de dagelijkse werkpraktijk van de jeugdzorgwerker zowel in trainingen als in een juridisch advies vindt zij uitermate boeiend.
Haar vrije tijd brengt zij graag door op de tennisbaan, bij een popconcert of een optreden van een DJ.
Andere hobby’s zijn koken, lezen, reizen en Flamenco dansen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.