In een dag weer helemaal op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen in de Jeugdwet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Ingrid van Luijk
Bestemd voor
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers Jeugd
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Ervaren Jeugd-consulenten

Opleiding Actualiteitendag Jeugdwet

De opgedane kennis kan na het volgen van de Opleiding Actualiteitendag Jeugdwet direct worden toepast in de dagelijkse praktijk. Bovendien is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten.

Tijdens de Actualiteitendag staan we stil bij de te verwachten wijzigingen die samenhangen met de Hervormingsagenda Jeugd. We bespreken wat dit betekent voor gemeenten en welke wetswijzigingen er aan zitten te komen. Verder bespreken we natuurlijk de actuele jurisprudentie die van belang is voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen.  Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Heeft u het afgelopen jaar de cursus Specialist Jeugdwet van Schulinck Opleidingen gevolgd dan bent u goed op hoogte van de actualiteiten en dan is deze opleiding minder geschikt.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208797) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Jeugdwet.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

De volgende thema’s zullen in ieder geval de revue passeren:

 • Alle actuele jurisprudentie, o.a. over het onderzoek, het pgb en eigen kracht/gebruikelijke hulp
 • Afbakening 18-/18+
 • PGB en sociaal netwerk
 • Eigen kracht
 • Wijziging woonplaatsbeginsel
 • Stelselherziening (met o.a. aandacht voor de Hervormingsagenda Jeugd)
 • Afbakening onderwijs en dyslexie

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Zien wij een nieuwe inhoudelijke tendens op onze helpdesk dan vertalen wij die door naar dit trainingsprogramma. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de actuele jurisprudentie en recente ontwikkelingen in de Jeugdwet
 • beschikt u over de kennis om de meest voorkomende Jeugdwet vraagstukken te kunnen analyseren
 • heeft u inzicht gekregen in de belangrijkste actuele juridische thema’s van de Jeugdwet
Ingrid van Luijk

Ingrid van Luijk

Als jurist en orthopedagoog heb ik een ruime kennis die toepasbaar is in de jeugdzorg, een sector waar mijn hart ligt. Na werkzaam te zijn geweest als gezinsvoogd bij een Gecertificeerde Instelling, ben ik in 2017 gaan werken als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij een Gecertificeerde Instelling waar ongeveer 600 medewerkers in dienst zijn (waaronder ook medewerkers van Veilig Thuis).

In mijn huidige functie. Als jurist geef ik onder andere advies aan medewerkers bij juridische vragen, begeleid ik hen bij juridische zaken en geef ik zowel intern als extern scholing/ trainingen op juridisch gebied. De juridische vraagstukken kunnen ingewikkeld zijn, mijn kracht zit onder andere in het filteren van de informatie om tot een correct en helder beeld te komen.

Het geeft me voldoening om kennis op zo’n manier over te dragen dat deze ook toepasbaar is in de praktijk van de deelnemers. Om dit te kunnen realiseren vind ik het belangrijk om vraaggericht te werken: wat zijn vragen die spelen bij de deelnemers en hoe kan ik ze concreet maken en beantwoorden? Interactie met de deelnemers vind ik in trainingen essentieel: oefenen met (eigen) casussen, een quiz en praktijkvoorbeelden helpen om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Door het geven van opleidingen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan kennisvergroting/-verbreding van de deelnemers!

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.