Tijdens deze 2-daagse cursus maakt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een verdiepingsslag in de Jeugdwet!

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Heleen Greuters
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Gemeentejuristen
 • Consulenten jeugd

Bij de uitvoering van de Jeugdwet is het belangrijk om op de hoogte te zijn van actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie en hoe dit in de praktijk moet worden toegepast.

De jurisprudentie over deze jeugdhulpplicht van gemeenten is inmiddels op gang gekomen. Hierdoor worden de grenzen en de invulling van de ‘speelruimte’ van gemeenten in het kader van de Jeugdwet steeds duidelijker. Tijdens deze verdiepende cursus komt dit uitvoerig aan bod.

Deze cursus is geschikt voor professionals die al enige kennis hebben van de Jeugdwet en deze kennis verder willen uitbreiden. De cursus is een logisch vervolg op de cursus ‘Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk’
We gaan er vanuit dat de deelnemers bekend zijn met de basisbeginselen uit de Jeugdwet en al minimaal een half jaar met de Jeugdwet werken.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201156) en levert 12 PE punten op.

Deze opleiding is een must om te volgen voor iedere professional die werkzaam is binnen de toegang jeugdhulp (uitvoerend) binnen de gemeente(s). Het meest leerzame voor mij was om vanuit zowel theorie (training) als praktijk (dankzij een mix van deelnemers vanuit verschillende gemeentes) te leren hoe de jeugdwet enerzijds bepalend is voor hoe de toegang...

Read more

Opleiding: Specialist Jeugdwet | Mevr. van Mil | Jeugdprofessional | Opleiding afgerond op: 30-9-2021 | Beoordeling: 9

Compliment naar de docente en de groep. Fijne omgeving en op gemak, deed docente erg goed.

Tweedaagse specialist Jeugdwet | Dhr. W. Velderman | Opleiding afgerond op 12-9-2019 | Beoordeling: 8

Veel ruimte voor eigen inbreng. Veel helderheid over hoe de Jeugdwet in elkaar zit en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Opleiding tweedaagse Specialist Jeugdwet | Mevr. L. Stormezand | Beleidsmedewerker | Opleiding afgerond op 24-10-2019 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam waren de praktijkvoorbeelden en telkens de jeugdwet erbij pakken. de discussies/vragen die gesteld werden en de oefeningen.

Opleiding tweedaagse Specialist Jeugdwet | Mevr. B. Skubisz | Medewerker jeugd | Opleiding afgerond op 24-10-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het jeugdstelsel (en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden)
 • Vormen van jeugdhulp
 • Beoordelingscriteria (zoals gebruikelijke hulp, woonplaatsbeginsel, etc) en de onderzoeksplicht
 • Het persoonsgebonden budget
 • Afbakening met andere (zorg)wetgeving
 • Jeugdhulp 18+
 • Toestemmingsregels
 • Privacy-aspecten en gegevensverwerking
 • Het vrijwillig kader, drangkader en gedwongen kader
 • Kinderbeschermingsmaatregelen en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze verdiepende cursus heeft u:

 • kennis van de uitgangspunten uit de Jeugdwet en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen
 • bent u op de hoogte van de actuele jurisprudentie
 • bent u in staat om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Heleen Greuters

Heleen is sinds 2007 werkzaam als jurist bij een gecertificeerde instelling. Daarbij geeft zij onder meer advies aan medewerkers bij juridische vragen, geeft zij in- en extern trainingen en begeleidt zij medewerkers bij juridische procedures. Dit betreft ook medewerkers van een Veilig Thuis-organisatie.

Daarnaast is zij 2017 lid-jurist van het College van Beroep van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Na haar studies Nederlands recht en notarieel recht, is zij gedurende 10 jaar werkzaam geweest als senior gerechtssecretaris in verschillende sectoren van het Gerechtshof te Amsterdam (de familiesector, strafsector en handelssector (notarieel tuchtrecht en tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders) en daarna in dienst getreden bij de gecertificeerde instelling.
Het vertalen van juridische aspecten (met bijbehorend jargon) naar de dagelijkse werkpraktijk van de jeugdzorgwerker zowel in trainingen als in een juridisch advies vindt zij uitermate boeiend.
Haar vrije tijd brengt zij graag door op de tennisbaan, bij een popconcert of een optreden van een DJ.
Andere hobby’s zijn koken, lezen, reizen en Flamenco dansen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.