Om te bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor jeugdhulp is het noodzakelijk om zorgvuldig onderzoek uit te voeren.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Klariena Bouma
Bestemd voor
 • (Jeugd)consulenten
 • Toegangsmedewerkers en maatwerkers Jeugd
 • Wijkteam medewerkers
 • Expertiseteam medewerkers

Opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Jeugdwet

Tijdens de opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Jeugdwet wordt er stil gestaan bij de 4 stappen van de Centrale Raad van Beroep. Deze dag staat de volgende vraag centraal: “Hoe doe je nu daadwerkelijk zorgvuldig onderzoek, zodat je goed kunt onderbouwen waarom iemand wel of juist niet in aanmerking komt voor een Jeugdwet voorziening.”

Het toekennen of afwijzen van een maatwerkvoorziening uit de Jeugdwet vraagt om een zorgvuldig onderzoek en een goede onderbouwing. In de praktijk blijkt dit soms een lastige stap. Wanneer inwoners in bezwaar gaan tegen de beslissing, komt zeer regelmatig naar voren dat er geen zorgvuldig onderzoek heeft plaats gevonden.

Als Jeugdconsulent krijg je te maken met uiteenlopende vragen en casuïstiek. Waarbij je soms twijfelt of je de maatwerkvoorziening wel of juist niet moet toekennen.
Tijdens deze opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in de Jeugdwet staan we hier uitgebreid bij stil, wat is er nodig om een gedegen besluit te kunnen nemen en deze op de juiste manier te onderbouwen.
We behandelen de 4 stappen vanuit de Centrale Raad van Beroep.

 1. Wat is de hulpvraag.
 2. Is er sprake van opgroei- en opvoedingsproblemen en/of psychische problemen en stoornissen?
 3. Welke hulp is er nodig?
 4. Welke mogelijkheden zijn er vanuit eigen netwerk (of voorliggende voorzieningen) om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Wanneer bovenstaande vragen beantwoord zijn, wordt duidelijk of er vanuit de Jeugdwet een maatwerkvoorziening nodig is.

Dit is een praktijkgerichte training en geen juridische training. Wij gaan er bij deze training vanuit dat u bekend bent met de Jeugdwet, vanzelfsprekend maken wij de verbinding naar de Jeugdwet gedurende de trainingsdag.

De cursus is geschikt voor professionals werkzaam bij de gemeentelijke toegang of bij een organisatie waarbij de toegang vanuit de gemeente belegd is en jeugdhulpvoorzieningen indiceren.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ213255) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Jeugdwet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma
 • Kennismaking
 • Wat zijn de Professionele kaders
  • Professionele autonomie
  • Beroepscode
  • Richtlijnen jeugdhulp
 • Wat is het doel van de Jeugdwet
  • Welke taken en verantwoordelijkheden heb je
 • Zorgvuldig onderzoek doen
  • Wat zijn de 4 stappen vanuit de CrvB
  • Welke bevindingen schrijf je waar op
 • Onderzoeksverslag schrijven
  • Verslaglegging; objectief en subjectief
 • Toekennen of afwijzen
 • Eigen casuïstiek mag in gebracht worden.
  • Aan de hand van casuistiek, praktijkvoorbeelden en oefeningen doorlopen we de stappen binnen het onderzoek, het opstellen van rapportage en een beschikking/besluit
Tijdens de dag komen voldoende praktijkvoorbeelden, casussen en opdrachten aan bod om zoveel mogelijk de link met de praktijk te leggen en te oefenen met de diverse onderdelen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Jeugdwet:

 • Kent u de 4 stappen van het zorgvuldig onderzoek zoals die benoemd zijn door de Centrale Raad van Beroep
 • Bent u staat om de stappen van een onderzoek te doorlopen met als doel het komen tot een gedegen besluit
 • Kunt u relevante doelen formuleren
 • Kunt u uw besluit goed onderbouwen naar de inwoner
 • Heeft u kennis over wat je wel en niet moet rapporteren

Klariena Bouma

Sinds 2009 ben ik werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en het sociaal domein.
Waar ik verschillende rollen heb uitgevoerd, zoals ambulant begeleider, systeembegeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker. Vanuit mijn verschillende functies heb ik veel te maken gehad met het snijvlak onderwijs en jeugdhulp.
Hier ligt dan ook mijn passie.

De verbinding tussen theorie en praktijk vind ik enorm belangrijk en waardevol. En dit neem ik dan ook mee in mijn trainingen. Net als interactie en eigen input.

Het overdragen en delen van kennis en kunde is iets waar ik vele energie van krijg en wat ik dan ook met veel enthousiasme doe.

Ik geloof in kansen, mogelijkheden, eigen kracht en positiviteit!

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.