Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Kevin van Schijndel
Bestemd voor
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • De cursus is ook geschikt voor meer generalistische medewerkers met weinig tot geen kennis van de Jeugdwet die in korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk

Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de gemeenten kennis hebben van de Jeugdwet. Daarnaast moet de samenwerking worden gezocht met partners, zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kennis van de jeugdketen is daarom vereist.
In deze opleiding maakt u kennis met de basisprincipes van de Jeugdwet en het jeugdstelsel.

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Aan de orde komt de afbakening met andere wetten en via casussen toegepast. Casussen over Wet langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Voorliggende Voorzieningen.  Ook is er veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen.  Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

SKJ erkend opleidingsaanbod

De opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ216560) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen over de Jeugdwet.

Een goede manier om kennis te maken met de Jeugdwet.

Opleiding: Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk | Dhr. Raaphorst | Juridisch Adviseur Wmo, Gemeente Capelle aan den IJssel | Opleiding afgerond op: 7-4-2022 | Beoordeling: 9

Ik had vooraf geen verwachtingen, maar de cursus voldeed. Alles was leerzaam aangezien het allemaal nieuw is voor mij.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk | Dhr. R. Kattenbelt | Opleiding afgerond op 16-6-2020 | Beoordeling: 8

De basis werd heel goed uitgelegd. Ik kwam er achter dat er veel overeenkomsten zijn met de uitvoering ten opzichte van de Wmo.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. G. van Loo | Opleiding afgerond op 16-6-2020 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • Doel en uitgangspunten jeugdwet
 • Uitleg begrippen;
  1. Jeugdige
  2. Ouder
  3. Jeugdhulp
  4. Woonplaats
 • Verantwoordelijkheden gemeente en de jeugdhulpplicht
 • Partners binnen de Jeugdwet. Hiermee wordt bedoeld om kennis te maken met de partners binnen het jeugdstelsel zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdhulpaanbieders, maar ook de huisartsen en rechtbanken.
 • Afbakening met andere wetten en via casussen toegepast. Casussen over Wet langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Wmo en Voorliggende Voorzieningen
 • Toegang jeugdhulp. Er bestaan meerdere manieren om toegang te krijgen tot jeugdhulp. Hierbij kan gedacht worden aan de toegang via de gemeente, maar ook via de huisarts of medisch specialist.
 • Onderzoek: van aanvraag tot besluit (hierin stukje zorg in natura en pgb belichten) en toepassen aan de hand van een casus. O.a. zorg in natura en PGB

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van de opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk:
 • kunt u begrippen uit de Jeugdwet herkennen en toepassen
 • heeft u inzicht in het speelveld van de jeugdzorg en de taakverdeling tussen de verschillende ketenpartners
 • heeft u kennis van de jeugdhulpplicht, het verlenen van voorzieningen, voorliggende voorzieningen en wetten en het besluitvormingsproces
 • heeft u kennis over kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de rol van de gemeente op dit vlak, zoals de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen

mr. Kevin van Schijndel

Sinds november 2019 werk ik bij Schulinck. Vanuit mijn studie rechtsgeleerdheid ben ik de functie van vakredacteur in team Jeugd & Wmo bij Schulinck ingerold. Ik hou me dan ook bezig met alles wat met de Jeugdwet en de Wmo 2015 te maken heeft.

 

Zo werk ik aan de inhoud van onze kennisbank, schrijf ik opinies en annotaties en geef ik webinars. Ook ken je mij misschien van onze juridische helpdesk. Door al jaren juridische helpdeskvragen van gemeenten beantwoorden, heb ik een goed beeld van waar gemeenten door het hele land tegenaan lopen.

 

Ik hou van gezelligheid. In mijn vrije tijd doe ik vooral graag dingen met mijn vrienden. Verder zijn zowel voetballen als voetbal kijken hobby’s van me.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.