Over het vrijwillig kader van de Jeugdwet.
Bij een bezwaar en beroepsprocedure over de Jeugdwet kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen spelen, zoals wie de belanghebbende is, of het college wel de bevoegde partij is, of de jeugdige zelf gehoord moet worden.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Erik Klein Egelink
Bestemd voor
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridisch medewerkers gemeenten
 • Leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies       
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers

Opleiding Jeugdwet bezwaar en beroep

Het behandelen van een bezwaarschrift en het voeren van verweer in een beroepsprocedure over het vrijwillig kader van de Jeugdwet vergt specifieke vaardigheden.

Ook is kennis nodig van zowel de relevante bepalingen uit de Jeugdwet als uit de Algemene wet bestuursrecht. Bij een bezwaar-  en beroepsprocedure over de Jeugdwet kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen spelen, zoals wie de belanghebbende is, of het college wel de bevoegde partij is, of de jeugdige zelf gehoord moet worden.

In deze opleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vraagstukken. 
Tevens komt de relevante jurisprudentie aan bod.

Na het volgen van de opleiding Jeugdwet bezwaar en beroep:

 • bent u beter in staat Jeugdwet bezwaarzaken inhoudelijk te beoordelen
 • kunt u beroepsprocedures in het kader van de Jeugdwet beter voeren
 • heeft u meer juridische verdieping in de Jeugdwet en Awb met name voor de bezwaar- en beroepspraktijk
 • heeft u kennisgemaakt met specifieke Jeugdwet begrippen en een goed beeld van de systematiek en reikwijdte van deze wet

 

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ211279) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Jeugdwet.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Programma

Het behandelen van een bezwaarschrift en het voeren van verweer in een beroepsprocedure over het vrijwillig kader van de Jeugdwet vergt specifieke vaardigheden.

Ook is kennis nodig van zowel de relevante bepalingen uit de Jeugdwet als uit de Algemene wet bestuursrecht. Bij een bezwaar-  en beroepsprocedure over de Jeugdwet kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen spelen, zoals wie de belanghebbende is, of het college wel de bevoegde partij is, of de jeugdige zelf gehoord moet worden. 

In deze opleiding Jeugdwet bezwaar en beroep wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vraagstukken. Tevens komt de relevante jurisprudentie aan bod. Tijdens deze trainingsdag gaan wij oefenen met het opstellen van een beschikking op bezwaar. Daarnaast gaan wij gezamenlijk een verweerschrift opstellen.

Tijdens de lesdag behandelen wij de volgende onderwerpen:

 • De bezwaarprocedure
 • De kring van belanghebbenden
 • Horen van een jeugdige
 • Bespreken van regelgeving en beleid
 • Actuele jurisprudentie
 • Beroepsprocedures bij de bestuursrechter (Trix en Traps)

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

 • Duidelijk beeld van systematiek en reikwijdte van de jeugdwet, inclusief rollen en bevoegdheden van partijen
 • Kennis van relevante bestuursrechtelijke vraagstukken die kunnen spelen bij bezwaar en/of beroepsprocedures over de Jeugdwet, zoals het belanghebbende-begrip en het horen van een jeugdige

Voor het goed kunnen volgen van deze training is het van belang dat je tenminste 6 maanden ervaring hebt met het voeren van bezwaarprocedures in een van de vakgebieden van het sociaal domein.

Erik Klein Egelink

Erik Klein Egelink

Erik Klein Egelink is senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk.
Zijn specialisaties liggen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,-