In deze cursus leert u over de verschillen en verbinding tussen de Jeugdwet en Wet op passend onderwijs. Wanneer is welke wet van toepassing? Maar wij staan ook stil bij de afbakening en het grijze gebied.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Klariena Bouma
Bestemd voor
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezighouden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • Medewerkers binnen onderwijs die zich bezighouden met de zorgleerlingen, zoals intern begeleiders of maatschappelijk werkers.

Opleiding Jeugdwet en passend onderwijs

Als (jeugd)professional binnen het sociaal domein kunt u te maken krijgen met onder andere de Jeugdwet en de Wet op passend onderwijs. Dit zijn beide wetten met een zorgplicht richting jeugdigen.
In de praktijk blijkt dat duidelijke kaders en/of afspraken vaak ontbreken, waardoor discussies kunnen ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de in te zetten hulp of ondersteuning; de gemeente (Jeugdwet) of het onderwijs/de school/het samenwerkingsverband (Passend onderwijs).

In de opleiding ‘Jeugdwet en passend onderwijs’ leert u wat de verbindingen en de verschillen tussen de Jeugdwet en de Wet op passend onderwijs zijn en waar u bij de uitvoering op moet letten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we de theorie toepassen in de praktijk. Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen.

Inhoud

Tijdens deze opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Jeugdwet
 • Wet op passend onderwijs
 • Grijze gebieden tussen beide wetten

 

SKJ erkend opleidingsaanbod

De opleiding Jeugdwet en passend onderwijs is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208877) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Jeugdwet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Jeugdwet.

De trainer was erg prettig; fijne wisselwerking van feiten en interactie met casusinbreng en praktijkvoorbeelden. Het feit dat we geen zogenoemd “inkakmoment” hebben gehad zegt genoeg; dit heeft ze goed gedaan! (Ook heel fijn weer even bijgepraat te zijn over hoe Jeugdwet zich verhoudt tot Passend Onderwijs en andersom).

Opleiding Jeugdwet en passend onderwijs | Mevr. van den Boom | Medewerker Jeugd | Opleiding afgerond op 13-12-2022 | Beoordeling: 9

Deze opleiding van Klariena móét je gevolgd hebben en is zó welkom als je zorg en onderwijs meer en beter met elkaar wil laten samenwerken; er ontstaan zulke mooie initiatieven, er ontstaat meer begrip over en weer en er wordt gedacht in oplossingen. Top!

Incompany opleiding Jeugdwet en passend onderwijs | Mevr. Roemeling | Orthopedagoog | Gemeente Midden Groningen | Opleiding afgerond op 14-4-2022 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was heldere uitleg over de wettelijke kaders; overeenkomsten en verschillen van de verschillende wetgeving.

Opleiding Jeugdwet en passend onderwijs | I. Kahle | Opleiding afgerond op 18-5-2021 | Beoordeling: 7
09:00 uur uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

 • Welkom
 • Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat is de Jeugdwet (basis)
  • Wat is de Wet op passend onderwijs (basis)
  • De zorgplicht
  • Afbakening
  • Het grijze gebied tussen beide wetten
  • De verschillen en verbindingen
  • Financieringsvormen
  • Uitvoering van de wetgeving:
   • De routes binnen zorg
   • De routes binnen onderwijs
  • Relatie met preventie/voorliggende veld.

 • Middag:
  • Het toepassen in de praktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden/casuïstiek
  • Eigen inbreng praktijkvoorbeelden

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde dag

Na het volgen van deze cursus bent u in staat duidelijke afspraken en kaders te maken in samenwerking met het onderwijs en op die manier de juiste uitvoering te geven aan de wetgeving.

U heeft geleerd;

 • hoe de wetten zich tot elkaar verhouden, de verschillen en de verbindingen;
 • wat zijn de grijze gebieden en hoe hier mee om te gaan;
 • hoe u samen kunt optrekken in de uitvoering van beide wetten;
 • wanneer u verantwoordelijk bent voor de in te zetten hulp en/of ondersteuning.

Klariena Bouma

Sinds 2009 ben ik werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en het sociaal domein.
Waar ik verschillende rollen heb uitgevoerd, zoals ambulant begeleider, systeembegeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker. Vanuit mijn verschillende functies heb ik veel te maken gehad met het snijvlak onderwijs en jeugdhulp.
Hier ligt dan ook mijn passie.

De verbinding tussen theorie en praktijk vind ik enorm belangrijk en waardevol. En dit neem ik dan ook mee in mijn trainingen. Net als interactie en eigen input.

Het overdragen en delen van kennis en kunde is iets waar ik vele energie van krijg en wat ik dan ook met veel enthousiasme doe.

Ik geloof in kansen, mogelijkheden, eigen kracht en positiviteit!

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.