Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeente en van andere instanties.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Marianne Cuypers
Bestemd voor
 • Casemanagers
 • Consulenten
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

In januari 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden zowel door de invoering van de Jeugdwet als door de wijziging van de kinderbeschermingsmaatregelen in het Burgerlijk Wetboek.

In de opleiding Jeugdhulp, van vrijwillig naar dwang gaan we dieper in op jeugdhulp van vrijwillig kader naar drang naar gedwongen kader (dwang).
Als inleiding komen de taken en posities van de hoofdrolspelers in dit veld aan bod:

 • Wat mag ik als gemeente verwachten in het vrijwillig kader van het AMHK en van de Gecertificeerde Instelling? 
 • Ook is er aandacht voor de bevoegdheden van deze fase van jeugdhulp en verantwoordelijkheden (wat moet de gemeente doen?)
 • Ook privacy-aspecten (welke gegevens van de cliënt mogen uitgewisseld worden met andere instellingen en de rechten van de cliënten daarbij)

Jeugdhulp, van vrijwillig naar dwang

Vervolgens gaan we door met gedwongen hulp. We staan tijdens de opleiding Jeugdhulp, van vrijwillig naar dwang uitvoerig stil bij de overgang van het vrijwillig naar het gedwongen kader:

 • Welke taken hebben de Gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de rechtspraak?
 • Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de gemeente in deze fase van jeugdhulp?
 • Welke beschermingsmaatregelen zijn er, en welke mogelijkheden hebben de genoemde  instanties en de cliënt?
 • Rechten van de cliënt: privacy en klachtmogelijkheden.

Vanzelfsprekend maken wij tijdens deze dag veel gebruik van voorbeeld casuïstiek.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201154) en levert 6 PE punten op.

Leerzam was hoe gemeenten om kunnen gaan met ouders die geen toestemming geven voor jeugdhulp.

Opleiding Jeugdhulp van vrijwillig naar dwang | Mevr. K. van Overdam | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 29-10-2019 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam was de informatie over de wettelijke kaders die er zijn en niet zijn bij een overgang naar gedwongen kader.

Opleiding Jeugdhulp van Vrijwillig naar Dwang | Mevr. C. Weeling | Coördinator jeugd | Opleiding afgerond op 29-11-2018 | Beoordeling: 9

De uitleg over gezag en hoe je om moet gaan met beide ouders en het kind in de diverse leeftijdscategorieën was erg leerzaam.

Opleiding Jeugdhulp van Vrijwillig naar Dwang | A. Dragt | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 29-11-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen met casus als rode draad:

Ochtenddeel
 • 0- en eindmeting
 • De hoofrolspelers van het speelveld van de vrijwillige jeugdhulp
 • Van vrijwillig kader naar gedwongen kader: wat is de route, en welke wettelijke rollen hebben de instanties?
Middagdeel
De justitiële beschermingsmaatregelen:
 • OTS en VOTS en enkele instrumenten waarmee het gezag van ouders wordt ingeperkt (ook rol gemeente bijv. bij gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader)
 • Gezagsbeëindigende maatregel
 • Vovo (voorlopige voogdij)
 • Vreemde eend in de bijt: (tijdelijke) voogdij
 • Casus: welke maatregel zou ik kiezen?
 • Klachtmogelijkheden, positie cliënt: Klachtencie, Inspectie jeugdzorg, tuchtrecht, Nationale Ombudsman
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus bent u bekend met de juridische verhouding van de jeugdige en zijn ouder(s) tot de hoofdrolspelers in het vrijwillig/drang/dwangkader van jeugdhulp.

Marianne Cuypers

Uw docent is Marianne Cuypers. Zij werkt sinds 2000 als jurist bij BJZ Utrecht (sinds 2015 bij de GI Samen Veilig Midden-Nederland) en daarvoor bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast was zij enkele jaren lid van de klachtencommissie bij het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassing. Zij heeft ervaring opgedaan zowel in de juridische dagelijkse praktijk van de jeugdhulp, als in de aanpassing van de werkprocessen van de GI. Ook heeft zij de medewerkers van de GI getraind op het gebied van het werken met de Jeugdwet en met de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.