Opleiding-afbakening-jeugdwet-wmo2015-en-andere-zorgwetten

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten

Utrecht

975,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Tijdens deze cursus leert u wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Nicole Tielen
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor
Wmo-consulenten
Jeugd-consulenten
Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
Juridisch medewerkers
Kwaliteitsmedewerkers
Beleidsmedewerkers
Medewerkers bezwaar en beroep
Iedereen die werkzaam is in de eerste lijns gezondheidszorg

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren.

Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Jeugdwet ouders en jeugdigen ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen. En dan kunnen burgers ook nog aanspraak maken op zorg vanuit andere zorgwetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit alles heeft tot gevolg dat het voor u – als professional binnen het sociaal domein – niet eenvoudig is te bepalen welke zorgwet of combinatie van zorgwetten van toepassing is. Deze cursus speelt daarop in. U leert wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.

De opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten wordt door 2 docenten (Inge Scherpenzeel en Nicole Tielen) gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen maar ook ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ216566) en levert 6 PE punten op.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter inzicht krijgt in de verschillen en verbanden tussen de zorgwetten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doel, achtergrond en wettelijke kaders Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Verbanden, verschillen en grijze gebieden tussen Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Toegang tot voorziening vanuit Wmo 2015 en Jeugdwet
 • De afbakening van de Wmo 2015 met de Wlz en de Zvw
 • De afbakening van de Jeugdwet met de Wlz en de Zvw
 • De relatie van de zorgwetten tot bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet
 • Continuering van zorg en hulp bij jeugdige die 18 jaar wordt

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd.
Het stelt u in staat te beoordelen:

 • Hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden, wat verschillen en verbanden zijn
 • Wat de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en Wmo zijn en hoe hiermee om te gaan
 • Op welke zorg cliënten met meervoudige problematiek aanspraak hebben, vanuit welke wet
 • Op welke zorg een jeugdige die 18 jaar wordt (nog) recht heeft, vanuit welke wet
 • Hoe u samen kunt optrekken in de uitvoering van de zorgwetten

Docent(en)

Nicole Tielen

Nicole Tielen is, na haar studie Recht en Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in 2008 gaan werken bij Schulinck. Zij begon als juridisch vakredacteur bij de Wmo. Nicole werkte aan veel inhoudelijke projecten rondom de Wet werk en bijstand, zoals de introductie (en afschaffing) van de huishoudinkomenstoets en de Fraudewet. Als eindredacteur van de Grip op Jeugd was zij verantwoordelijk voor de inhoud en doorontwikkeling. Sinds kort werkt Nicole Tielen als Juridisch specialist Sociaal Domein bij de gemeente Helmond.

Nicole verzorgt al jarenlang op een professionele wijze, zowel open als incompany Jeugd trainingen, bij Schulinck Opleidingen. Haar vakkennis en trainerskwaliteiten worden door de cursisten hoog gewaardeerd.

Naast haar werk is zij lid van twee bezwaarschriftencommissies, een mooie aanvulling op haar dagelijkse werkzaamheden. Zo blijft zij betrokken bij de ontwikkelingen in het brede gemeentelijk sociaal domein.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 975,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan het Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“Goede uitleg van de theoretische/wettelijke basis en vervolgens fijn vertaald naar praktijkvoorbeelden.”

Opleiding: Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten | Mevr. Hofkens | Kwaliteitsmedewerker Jeugdhulp | Gemeente Tilburg | Opleiding afgerond op: 5 juli 2022 | Beoordeling: 8

“Alle informatie over de WLZ, Jeugdwet, Wmo, stage, vervoer en medische zorg is voor ons zeer nuttig en zeker informatief. Ik kijk met enthousiasme terug op een zeer nuttige cursusdag. Bedankt!”

Opleiding: Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten | Mevr. Zuierveld | Ass. Zorgbemiddeling, Gem. ’s Heeren Loo | Opleiding afgerond op: 23 juni 2022 | Beoordeling: 8

“Ik heb geen “quote”. Maar na de training mijn manager op de hoogte gesteld dat ik erg enthousiast was over de training en benoemd een super interessante training te hebben gehad. Dat zegt genoeg denk ik!”

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten | Mevr. Van Deventer | Wijkteammedewerker / intern specialist 2e lijns Jeugdhulp| Opleiding afgerond op: 27-1-2022 | Beoordeling: 8