‘Bodemdieren zijn onmisbaar voor de natuur’

Bodemdieren zoals pissebedden, regenwormen en naaktslakken zijn niet de aaibaarste dierensoorten. Maar ze zijn onmisbaar voor een gezonde bodem en de ontwikkeling van de natuur in stad en land. Daarom willen ecologen graag dat mensen vanaf vrijdag bodemdieren in hun omgeving gaan tellen. Het is de vijfde keer dat de nationale Bodemdierendagen worden georganiseerd. De aantallen en soorten bodemdieren die worden gevonden, zeggen iets over de gevolgen van droogte en klimaatverandering, aldus de organisatoren. Zo werden er in het natte najaar van 2017 veel spinachtigen geteld. In het hete en droge 2018 waren er juist opvallend veel pissebedden en weinig naaktslakken. Op de lange termijn geven de jaarlijkse tellingen inzicht in veranderingen in de natuur, zeggen het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (CSE). Om het tellen makkelijker te maken zijn de bodemdieren onderverdeeld in tien hoofdsoorten. Een hoofdsoort is bijvoorbeeld de mol, veruit het grootste bodemdier in Nederland. Elke hoofdgroep is onderverdeeld in aparte soorten voor degenen die meer werk willen maken van het tellen. Zoeken naar bodemdieren kan overal waar natuur is. Voor kinderopvangcentra en scholen zijn er aparte lespakketten gemaakt. Op bodemdierendagen.nl zijn allerlei afbeeldingen te vinden van onder meer soorten wormen, miljoenpoten en kevers. De actie duurt tot en met 7 oktober.

Actuele opinies ‘Bodemdieren zijn onmisbaar voor de natuur’

Participatie en AVG

24 september 2020

In de Troonrede werd afgelopen week aangekondigd in deze onzekere (corona-) tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een...

Impactanalyse VNG: Wkb toch handhaafbaar?

8 september 2020

Op 13 augustus 2020 heeft de VNG een impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. De VNG onderzoekt daarin de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging...

Beroepsprocedure? Houd het relativiteitsvereiste in ogenschouw!

3 september 2020

Het relativiteitsvereiste houdt in dat het beroep van een belanghebbende niet leidt tot de vernietiging van een besluit, als de norm waarop de belanghebbende zich...

Toezicht en handhaving van omgevingsrecht met drones

17 augustus 2020

Wat zijn de voordelen van de inzet van drones? Drones zijn niet alleen in staat om haarscherp beeld te registreren (in 2D of 3D), maar...

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie is de overkoepelende term voor...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.