In Limburg moet 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden

De 180 kilometer aan Maasdijken die Limburg heeft, moeten voor 2050 opnieuw gecontroleerd en versterkt worden. Daarvan zitten 56 kilometer in de planning of worden reeds uitgevoerd, zoals in Heel, Kessel, Beesel en Blerick. Daarnaast moet in de verdere toekomst opnieuw gekeken worden naar nog eens 126 kilometer aan dijk. Die voldoen wel aan de oude waterbeschermingsregels. Maar omdat die regels in 2017 zijn aangescherpt, moet ook de waterkering aan die nieuwe regels aangepast worden. In de nieuwe regels wordt, anders dan in de oude, ook rekening gehouden met evacuaties en economische schade. Om die reden moeten op de langere termijn twaalf dijktrajecten van in totaal 126 kilometer verstevigd worden. Die versterkingen zitten er in de toekomst aan te komen, aldus een woordvoerster van het Waterschap Limburg donderdag. Tijdens de recente overstromingen van de Maas bleek dat er zestien zwakke plekken in de dijken zitten. Daar wordt nu of binnenkort aan gewerkt. De huidige nooddijken worden vervangen door echte dijken. De nieuwe versterking leidt er ook toe dat mensen die nu nog niet bij een dijk wonen, straks wel achter een waterkering wonen die aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet uit 2017 voldoet. "Het hoogwater van juli heeft aangetoond, dat de huidige keringen niet goed zijn en versterkt en verhoogd dienen te worden", aldus het schap. "Met heel veel inspanning van velen zijn we door het oog van de naald gekropen. Van belang is dat we snel verder kunnen met de plannen en uitvoering van de projecten met en voor de omgeving." De recente overstroming van Valkenburg staat los van deze maatregelen, en is ook bijna niet te voorkomen, laat bestuurslid Har Frenken van Waterschap Limburg donderdag weten aan 1Limburg. Een woordvoerder van het schap bevestigt in dit verband dat zo'n hoosbui met zo'n overstromingen als in Valkenburg eens in de 250 jaar voorkomt. De Geul en de Gulp zijn tegen overstromingen beschermd die eens in de 25 jaar voorkomen. Dat beschermingsniveau kan veranderen als daarvoor meer geld vrijkomt, aldus de woordvoerder.

Actuele opinies In Limburg moet 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden

Evenredigheid in het omgevingsrecht

26 juli 2021

Het advies in vogelvlucht In het advies analyseren Widdershoven en Wattel diverse onderwerpen die verband houden met het opleggen, heroverwegen en toetsen van bestuurlijke sancties....

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

8 juli 2021

Achtergrond In Nederland en Vlaanderen bepaalt het bestemmingsplan welke bestemming een locatie heeft. Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatie en is meestal gelegen op gronden...

Evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het omgevingsrecht

17 juni 2021

De beleidsruimte van het college wordt – grof gezegd – beperkt door: supranationaal recht (zoals het Verdrag van Aarhus); nationaal recht van hogere orde (zoals...

Toezichthouden en AVG

27 mei 2021

Casus Stel je voor: Er is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied (artikel 2.1 lid 1 onder e...

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Niet in behandeling nemen is geen optie De gemeenteraad kan ervoor kiezen om een verzoek tot het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan niet in...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.