Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving


Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen.

Grote contentrelease DSO

Alle nieuwe bruidsschatten zijn binnen een week geladen op de oefenomgeving van het DSO. Dit was mogelijk omdat de maximale capaciteit van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) verhoogd was van 30 naar 60 omgevingsdocumenten per dag. En er zijn meer toepasbare regels geladen in minder tijd.

Beperkte hinder bij het oefenen

Het laden van de bruidsschatten en rijksregels liep in het begin een kleine vertraging van 24 uur op. Deze werd al snel weer ingelopen. Vanaf woensdag 29 september liep alles weer volgens schema. Bij het bepalen van de laadvolgorde was rekening gehouden met overheden die al aan het oefenen zijn op de oefenomgeving. Of die zich eerder hadden aangemeld voor een oefensessie, zoals een werkplaats of een ander oefentraject. 1 oefensessie moest worden uitgesteld. Alle andere geplande oefensessies konden tijdens het laden gewoon doorgaan.

Wat is er gedaan?

De oude content op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) is verwijderd. Er zijn  nieuwe versies geladen van:
  • Omgevingswet-placeholder (Rijk). Dit zijn de activiteiten uit de Omgevingswet zelf om de activiteiten en vragenbomen uit de regelgeving van overheden aan op te hangen.
  • juridische regels van AMvB's en Omgevingsregeling, inclusief alle aanvullingswetgeving
  • het overgrote merendeel van de vragenbomen voor het indienen van aanvragen, meldingen en informatie die horen bij de AMvB’s en de Omgevingsregeling
  • vragenbomen voor het checken van activiteiten die vaak door burgers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) worden gebruikt.
  • behandeldienstinstellingen voor het basistakenpakket voor alle gemeenten en voor doorgegeven plustaken. Deze instellingen zorgen ervoor dat bepaalde aanvragen automatisch worden doorgezonden naar een omgevingsdienst.
  • behandeldienstinstellingen voor een aantal provincies die hiervoor de benodigde informatie al hebben aangeleverd. Voor de overige provincies zullen deze instellingen worden geladen zodra zij de hiervoor benodigde informatie aan het programma Aan de slag met de Omgevingswet hebben geleverd.
  • oktoberversie van de bruidsschat en toepasbare regels voor alle gemeenten en waterschappen. De bevindingen die gemeenten en waterschappen hadden van de toepasbare regels bij het acceptatieproces van de bruidsschat door de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn hierin verwerkt. De toepasbare regels die horen bij de bruidsschat zijn nu nagenoeg compleet. De juridische regels zullen in de productieversie nog enige technische wijzigingen ondergaan. Deze hebben ook een beperkte impact op de toepasbare regels, met name op het gebied van Maatregelen op maat. Hier zullen overheden en softwareleveranciers nader over worden geïnformeerd.
  • aansluit-testactiviteiten (STAM-Conn3ct en STTR-Conn3ct). Overheden en hun softwareleveranciers kunnen hiermee aantonen dat zij functioneel zijn aangesloten op de koppelvlakken van de Standaard aanvragen en melden (STAM) en de Standaard toepasbare regels (STTR) van het DSO.
  • oefenactiviteiten in STTR. Overheden kunnen die gebruiken om te oefenen met toepasbare regels zonder dat zij daarvoor eerst een plan met juridische regels en activiteitannotaties hebben geladen.

Oefencontent van decentrale overheden

De eerder geladen oefencontent van decentrale overheden is ook verwijderd. Deze overheden zorgen voor het laden van nieuwe oefencontent en zijn hiermee begonnen tijdens deze bruidsschatrelease.

Oefenen met de bruidsschat door gemeenten die worden heringedeeld in 2022

Gemeenten die in 2022 dezelfde gemeentecode houden, kunnen onder die gemeentecode blijven oefenen met de nieuwe bruidsschat. Gemeenten die in 2022 door herindeling ontstaan kunnen de bruidsschat van een latende gemeente krijgen om mee te oefenen. Hiervoor is nodig dat zij aan het programma Aan de slag met de Omgevingswet doorgeven van welke latende gemeente zij een bruidsschat wensen te ontvangen. (Vanaf januari 2022 kunnen zij met hun eigen bruidsschat gaan oefenen. Dan worden de bruidsschatten met de geometrie en bevoegd-gezagcodes (BG-codes) van de nieuwe gemeente gemaakt en geladen.)

Meer informatie

Aan de slag met de omgevingswet  

Actuele opinies Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Anonieme zienswijze? Let op het risico!

29 september 2021

De opinie ‘Anoniem procederen bij de bestuursrechter’ is geschreven toen het Europese Hof van Justitie het Varkens in Nood-arrest (ECLI:EU:C:2021:7) nog niet had gewezen. Het...

Bewonersparkeervergunning voor parkeren op eigen terrein?

8 september 2021

Dat dit tot bijzondere rechtszaken kan leiden blijkt wel uit een uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1375). Een inwoner van een binnenstad...

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Immateriële schade bij onterecht bewaren gegevens In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd, verzocht een betrokkene de gemeente meerdere malen om haar...

De bezwaartermijn in het omgevingsrecht

16 augustus 2021

De Afdelingsuitspraak (ECLI:NL:RVS:2021:1730) had betrekking op een geschil over de aanspraak op huurtoeslag, maar geldt ook voor procedures over omgevingsrechtelijke besluiten. In deze opinie zet...

Planschade en de Omgevingswet

9 augustus 2021

Door de wijzigingen in het planschaderecht rijst de vraag of een verzoek om vergoeding van planschade (of nadeelcompensatie) na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal moeten...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.