Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #304281

Kabinet geeft miljoenen eerder uit door dreigende stagnatie bouw

1 mei 2023

Woningbouwprojecten dreigen vast te lopen omdat rentes en bouwkosten oplopen. Daarom geeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 250 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304275

Voorjaarsnota 2023: extra uitgaven voor Groningen, Toeslagen, gemeenten en provincies

1 mei 2023

Het kabinet stelt voor de komende jaren ruim € 22 miljard beschikbaar om recht te doen aan het leed van …

Participatiewet, Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304266

Extra pakket maatregelen dicht gat tot klimaatdoel 2030

1 mei 2023

Klimaat- en energieminister Jetten heeft namens het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Met dit …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304263

Gezamenlijk plan voor het Waddengebied

1 mei 2023

Waterveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn een aantal van de onderwerpen waar het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 op gaat focussen. Na …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304166

Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

25 april 2023

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304123

Maatlat klimaatadaptief bouwen schept duidelijkheid

20 april 2023

De ministeries van IenW en BZK hebben een landelijke maatlat opgesteld voor groen en klimaatadaptief bouwen. Daarmee is het voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304119

Effecten van afstandsnormen windturbines op land onderzocht

20 april 2023

Deze week zijn 2 onderzoeken gepubliceerd over de effecten van afstandsnormen voor windturbines op land. Voor de VNG is het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304075

Raad voor de rechtspraak kritisch over wetsvoorstel voor meer regie op volkshuisvesting

18 april 2023

De Raad voor de rechtspraak plaatst kanttekeningen bij een wetsvoorstel waarin voor bepaalde woningbouwprojecten niet langer in 2, maar slechts …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304071

Nieuwe toolkit voor gemeenten over doe-het-zelfisolatie

18 april 2023

Gemeenten kunnen sinds 1 maart dit jaar een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor een lokale isolatieaanpak. Met deze middelen mogen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304039

Nieuwe handreiking Geothermie voor gemeenten

17 april 2023

Geothermie is een warmtebron die kan bijdragen aan de warmtetransitie. De nieuwe handreiking Geothermie helpt gemeenten op weg bij geothermieprojecten, …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304036

Raad van Ministers akkoord met wijziging Richtlijn industriële emissies

17 april 2023

De Europese Raad van Ministers is op 16 maart akkoord gegaan met de wijziging van de Richtlijn industriële emissies (Rie). …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304033

Wijziging machtigingen eHerkenning voor oefenomgeving DSO

17 april 2023

Op maandag 15 mei 2023 veranderen de namen van de machtigingen voor eHerkenning voor de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel …

Omgevingsrecht

Lees meer