Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #309589

Nieuwe verbeterpunten bruidsschat en ontwerpdocumenten rijk

8 april 2024

Voor gemeenten zijn er nieuwe verbeterpunten voor de toepasbare regels van de bruidsschat. Ook zijn een aantal eerdere verbeterpunten aangevuld. …

Thumbnail of post #309583

Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

8 april 2024

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna € …

Thumbnail of post #309558

Restauratieopgave rijksmonumenten kost 770 miljoen euro extra

4 april 2024

De komende tien jaar is 770 miljoen euro extra nodig voor restauraties van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat …

Thumbnail of post #309555

ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

4 april 2024

Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het …

Thumbnail of post #309552

Ministeries: RIVM-rapport over luchtkwaliteit verandert weinig

4 april 2024

Het RIVM-rapport over het verband tussen luchtvervuiling en coronaslachtoffers verandert weinig, vinden de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Volksgezondheid, …

Thumbnail of post #309549

TNO heeft methode om stikstof in de bouw te halveren

4 april 2024

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO …

Thumbnail of post #309546

Meerdere aanvragen voor grootste windparken op de Nederlandse Noordzee

4 april 2024

In de grootste tenderronde voor wind op zee in Nederland tot nu toe zijn meerdere aanvragen ingediend. De Rijksdienst voor …

Thumbnail of post #309477

Internetconsultatie: ingebruiknamebesluit Bbl

28 maart 2024

Als een gebouw afwijkt van de bouwregels, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. In bepaalde situaties kan de gemeente …

Thumbnail of post #309468

Provincie Brabant beslist over richting aanpak landelijk gebied

28 maart 2024

De provincie Noord-Brabant gaat de komende maanden in gesprek met onder meer natuur- en boerenorganisaties en Brabanders over de hoofdlijnen …

Thumbnail of post #309430

Kennisdeling, -uitwisseling en ondersteuning Kerkenvisies

26 maart 2024

Meer dan 240 gemeenten hebben een Kerkenvisie voor de toekomst van kerkgebouwen. Voor de uitvoering ervan ontbeert het aan voorbeelden. …

Thumbnail of post #309427

Omgevingsloket: formulieren bouw/sloopveiligheid en stikstof

26 maart 2024

Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook …

Thumbnail of post #309421

Inbreng VNG en IPO voor commissiedebat bereikbaarheid

26 maart 2024

Deze week debatteert de Kamercommissie IenW met de minister en staatssecretaris over strategische keuzes rondom bereikbaarheid. Voor provincies en gemeenten …