Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Deze oproep doen de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector, de VNG en IPO vandaag. Zij vrezen dat het land dichtslibt als het nog te vormen kabinet onvoldoende aandacht besteedt aan de opgaven in het mobiliteitsbeleid. De problemen zijn wijdverbreid.

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto

Gemeenten willen investeringen in het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit en waar nodig de auto.

Jan van Burgsteden, wethouder in Meierijstad en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: ‘Het is voor onze inwoners van belang dat er betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto beschikbaar zijn, zoals goed OV in elke regio. Het is cruciaal dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en nieuwe woonwijken duurzaam en goed bereikbaar blijven, ook als je geen auto hebt.’

Verbeteren en vernieuwen infrastructuur

De samenwerkende partijen willen onder meer dat de capaciteit in het openbaar vervoer op peil wordt gebracht en achterstallig onderhoud aan de infrastructuur wordt ingelopen. Jaarlijks is voor beheer en onderhoud alleen al € 2 à 3 miljard extra nodig, los van investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur.