Vanaf 1 mei 2024 zijn er 2 nieuwe formulieren voor de informatieplichten bouw- en sloopwerkzaamheden in het Omgevingsloket. Als overheid kunt u deze formulieren nu testen via staging van het Omgevingsloket. Beginnen aanvragers voor 1 mei met een bouwmelding, sloopmelding of bouwvergunning die ze nog niet indienen? Dan moeten ze vragen opnieuw beantwoorden.

Voor wie belangrijk

Behandelt u aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie? Of werkt u bij een klantcontactcentrum of bent u communicatiemedewerker bij een van deze organisaties? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Nieuwe formulieren voor informatieplichten

Zoals eerder aangekondigd verhuizen de vragen over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissie naar 2 aparte informatieformulieren.

Het gaat om de volgende 2 nieuwe formulieren:

  • Veiligheid bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden – Informatie (Rijk)
  • Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden – Informatie (Rijk)

Deze vragen staan nu in deze formulieren, die daarvoor worden aangepast:

  • Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding
  • Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning
  • Bouwactiviteit (technisch) – Melding

In de 3 aangepaste formulieren worden aanvragers gewezen op de nieuwe informatieplichten die gelden.

Meer over de nieuwe formulieren leest u in het eerdere nieuwsbericht
Nieuwe formulieren over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissies per 1 mei in Omgevingsloket.