Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #301573

Minder stikstofruimte voor grootste uitstoter Tata Steel

17 november 2022

De maximale hoeveelheid stikstof die Tata Steel mag uitstoten, gaat 8 procent omlaag. De natuurvergunning van het staalbedrijf in de IJmond …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301570

Eerste stukken Veluwe gaan dicht om natuur te beschermen

17 november 2022

Natuurmonumenten gaat in de eerste maanden van volgend jaar delen van het natuurgebied Wolfheze bij het gelijknamige Gelderse dorp afsluiten. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301567

Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren blijft onder druk

17 november 2022

De kwaliteit van het water in kleine wateren, zoals sloten, vennen en grachten, is nog steeds niet goed. Dat meldt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301554

Resultaten RIVM-meting PAK’s en metalen in IJmondregio

17 november 2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft  woensdag 16 november de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301546

Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk

17 november 2022

Minister De Jonge heeft bekend gemaakt dat 13 gemeenten een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301497

Nederland: ‘Bodems in EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen’

15 november 2022

De Europese Commissie bereidt een Wet Bodemgezondheid voor. De Nederlandse reactie op de publieke consultatie voor de uitwerking van deze …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301494

Nieuwe datum voor nieuwe certificaten Omgevingsloket

15 november 2022

De datum voor het installeren van de nieuwe SSL-certificaten voor het Omgevingsloket is bekend. Op woensdag 30 november 2022 plaatsen de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301476

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

15 november 2022

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord € 7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Harbers en staatssecretaris …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301436

Versterken van participatie vraagt om ondersteuning

14 november 2022

De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag gaat niet zonder goede en zorgvuldige participatie van inwoners. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301386

Erland Dohmen, vakredacteur Omgevingsrecht

10 november 2022

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht en mijn master …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301372

Voortgangsrapportage Natuur laat bescheiden toename oppervlakte nieuwe natuur zien in 2021

10 november 2022

Versnelling is nodig bij de inrichting van nieuwe natuur, aldus de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. In 2021 richtten provincies 1.922 extra …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301363

Handreiking over gronduitgifte na Didam-arrest

8 november 2022

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking …

Omgevingsrecht

Lees meer