Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #303440

Afspraken met Rijk over bouw van meer dan 100.000 betaalbare woningen in Woondeal MRA

16 maart 2023

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303437

Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

16 maart 2023

Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303418

Senaat stemt in met invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

14 maart 2023

De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat de Omgevingswet per 1 januari volgend jaar ingaat. Daarmee komt een einde aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303408

Wat verandert er in het basistakenpakket onder de Omgevingswet?

14 maart 2023

Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wabo wordt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303405

Alles over natuur en de Omgevingswet

14 maart 2023

Welke regels gelden er rond een Natura 2000-gebied? Wat te doen met invasieve exoten? Of waar moet je aan voldoen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303397

Wet goed verhuurderschap aangenomen

14 maart 2023

De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de …

Inburgering, Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303321

Suzanne van der Beele, senior vakredacteur Omgevingsrecht

9 maart 2023

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik heb 14 jaar bij een Limburgse gemeente gewerkt als Jurist Ruimtelijke …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303339

Zijn uw bestemmingsplannen zichtbaar in het Omgevingsloket?

7 maart 2023

Alle geldende bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket moet …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303336

Uitkomsten onderzoek handreiking energieloketten bekend

7 maart 2023

In het Klimaatakkoord is afgesproken om energieloketten verder te uniformeren en standaardiseren. Daarom is de werkwijze van energieloketten onderzocht aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303327

Fonds: gemeenten en verpakkers moeten anders omgaan met plastic

7 maart 2023

Gemeenten, fabrikanten, importeurs en recyclebedrijven moeten anders omgaan met verpakkingen van plastic, zodat minder fossiele grondstoffen als aardolie nodig zijn. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303305

Brabant: bedrijven moeten aantonen dat hun stikstofreductie werkt

6 maart 2023

Bedrijven die technische oplossingen aanbieden om de uitstoot van ammoniak door stallen van boeren te verminderen, moeten zelf aantonen dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303278

Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak loopt aan te­gen hard­heid van de wet

2 maart 2023

Mag de bestuursrechter een formele wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben goedgekeurd inhoudelijk toetsen als toepassing van de …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer