Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #309961

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

25 april 2024

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe …

Thumbnail of post #309955

€ 4 miljoen voor onderzoek naar herstel van biodiversiteit

25 april 2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Organisatie …

Thumbnail of post #309939

Nieuwe formulieren voor informatieplichten testen over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissies in Omgevingsloket

23 april 2024

Vanaf 1 mei 2024 zijn er 2 nieuwe formulieren voor de informatieplichten bouw- en sloopwerkzaamheden in het Omgevingsloket. Als overheid …

Thumbnail of post #309928

Aanbevelingen om woningbouw verder vlot te trekken

23 april 2024

In de position paper voor de Eerste Kamer geeft de VNG aan wat er volgens de VNG nodig is om …

Thumbnail of post #309922

Advies: ‘Elke Regio Telt vraagt om herstel evenwicht’

23 april 2024

De Adviesgroep Elke Regio Telt pleit voor het opstellen van kansenagenda’s voor álle regio’s en voor een rol van de VNG …

Thumbnail of post #309888

Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in

22 april 2024

De sluiting van het Groningenveld gaat per 19 april 2024 definitief in. Woensdag 17 april 2024 heeft de Koning de …

Thumbnail of post #309838

Amsterdam gaat meer woningen voor ouderen geschikt maken

18 april 2024

Het aantal ouderen in Amsterdam groeit en de gemeente wil dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom gaat Amsterdam …

Thumbnail of post #309835

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptief bouwen gepubliceerd

18 april 2024

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 9 april 2024 het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. …

Thumbnail of post #309828

Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

18 april 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” uiteengezet welk recht van toepassing is op …

Thumbnail of post #309817

Nederland pleit in Europa voor regels rondom duurzame koolstof chemische industrie

18 april 2024

Om de omslag te kunnen maken van fossiele naar duurzame grondstoffen in de chemische industrie zijn Europese regels nodig. Daarvoor …

Thumbnail of post #309706

Den Haag en bedrijven maken afspraken over vergroening

11 april 2024

In Den Haag hebben de gemeente, bedrijven en organisaties woensdag plaatselijke afspraken gemaakt over maatregelen voor duurzaamheid. Het zogenoemde Haags …

Thumbnail of post #309702

Ook geluidsoverlast Tata Steel levert gezondheidsproblemen op

11 april 2024

Industrie in de IJmond en dan vooral de fabriek van Tata Steel zorgt voor forse geluidsoverlast, wat bij inwoners van …