Het aantal ouderen in Amsterdam groeit en de gemeente wil dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom gaat Amsterdam bestaande seniorenflats aanpassen naar Lang Leven Thuisflats.

De woningen worden bouwkundig geschikt gemaakt en ook krijgen de bewoners zorg en gezamenlijke activiteiten aangeboden. In de Lang Leven Thuisflats is bovendien een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig. Op sommige plekken kunnen ook studenten komen wonen, ook wel ‘intergenerationeel wonen’ genoemd.

Zorgwethouder Alexander Scholtes wil zo komen tot “zorgzame buurten: buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd, en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten. In die zorgzame buurten zijn voldoende voor ouderen geschikte woningen nodig. Geclusterde woningen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar ook woningen waar ouderen volledige zorg kunnen ontvangen”.

In 2040 zal een kwart van de huishoudens in de stad 65 jaar of ouder zijn. De komende jaren wil Amsterdam daarom minimaal twintig Lang Leven Thuisflats realiseren, met een doorgroei naar dertig in 2030.