De Adviesgroep Elke Regio Telt pleit voor het opstellen van kansenagenda’s voor álle regio’s en voor een rol van de VNG als verbinder. Enerzijds tussen gemeenten en regio’s onderling (horizontaal) en anderzijds tussen gemeenten, regio’s en rijk (verticaal).

Evenwicht herstellen: advies aan het VNG-bestuur over hoe om te gaan met Elke regio telt! 

Huidig beleid leidt tot verschralen voorzieningen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) presenteerden in maart 2023 het rapport ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’. Dit rapport bepleit dat het kabinet zich bij beleidskeuzes niet alleen moet baseren op economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in álle regio’s van Nederland. Het huidige rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn, in andere regio’s verschralen de voorzieningen. Zorgelijk voor de mensen in de regio, maar ook voor het vertrouwen in de overheid.

Sensitiviteit voor onbenut potentieel in de regio

De adviesgroep van bestuurders en deskundigen adviseert de VNG nu met klem de aanbevelingen uit het rapport te omarmen. De VNG kan bijdragen aan de herijking van de huidige beleids- en investeringslogica door het rijk te helpen sensitiviteit op te bouwen voor onbenut potentieel in de regio. Daarnaast moet brede welvaart niet alleen in nieuw beleid een doelstelling zijn, maar ook in staand beleid verwerkt worden.

Alle regio’s hun eigen kansenagenda

De VNG moet ook de rol van spreekbuis met oog voor regionale verschillen op zich nemen, en lokale probleemanalyses en oplossingsrichtingen samenbrengen. De vereniging zou moeten stimuleren en faciliteren dat alle regio’s – en niet alleen sommige – hun eigen kansenagenda opstellen. Bij de totstandkoming daarvan kan de VNG fungeren als intermediair tussen gemeenten, regio’s en het rijk. Zo kan zij de rol van verbinder op zich nemen langs 2 assen: horizontaal tussen gemeenten en regio’s onderling, en verticaal tussen regio’s gemeenten en rijk.

Vervolgacties VNG

De VNG gaat de komende periode dan ook benutten om hierover in gesprek te gaan met haar leden en hun prioriteiten en wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan ontwikkelt de VNG een plan van aanpak voor het vervolg.