Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeren gezamenlijk € 4 miljoen in onderzoek naar een natuurinclusieve samenleving.

Het onderzoek zal zich vooral richten op biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Beleidsmakers, maatschappelijke partijen en wetenschappers slaan de handen ineen voor behoud en herstel van biodiversiteit, die goed werkt voor de hele samenleving.

Onderzoek en beleid hand in hand

De Nationale Wetenschapsagenda is een programma dat erop is gericht dat iedereen kan meedoen aan onderzoek en dat verschillende partijen samenwerken, zoals wetenschappers, bedrijven, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Hierdoor sluit het beleid beter aan bij maatschappelijke uitdagingen.

Dit programma brengt verschillende vakgebieden en onderzoeksvormen samen, denk aan basis-, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Door samenwerking tussen verschillende groepen helpt het programma om actueel onderzoek te stimuleren, waarbij er draagvlak is voor de oplossingen en deze ook toepasbaar zijn. En het onderzoek draagt bij aan het maken van beleid dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis (science for policy).