Opleidingen ›
Omgevingsrecht

Thumbnail of post #294792

Planschade nu en onder de Omgevingswet

In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294346

Strategische handvatten voor de Omgevingswet

Deze ééndaagse opleiding gaat over de implementatie van de Omgevingswet. U...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294728

Participatie in het kader van de Omgevingswet

In deze eendaagse training leert u hoe u burgers en bedrijven...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294000

Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht

De cursus Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht behandelt de hoofdlijnen van de...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294343

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Na deze training kunt u direct aan de slag om uw...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294717

Van aardgas los, maar hoe?

Gemeenten hebben een belangrijke regierol bij het afbouwen van de aardgaswinning....

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294211

Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

6 & 13 oktober 2022

Tijdens deze 2-daagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op gebieds- en soortenbescherming....

999,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294367

De vergunningverlener als omgevingsregisseur

De Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de vergunningsverleningsprocedures. Tijdens deze opleiding...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #295684

Handhavingsjurist in de praktijk

Na afloop van deze praktische ééndaagse cursus hebben handhavingsjuristen hun kennis...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294010

Milieu in de omgevingswet

11 & 18 oktober 2022

Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht...

999,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #297107

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

In deze ééndaagse cursus wordt een introductie gegeven in het juridisch...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie
Thumbnail of post #294628

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

De laatste trends en ontwikkelingen die af te leiden zijn uit...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Organisatorische informatie

Anouk Franssen

Senior Projectassistent Opleidingen

077 390 26 13

Yvonne Vergoossen

Senior Projectassistent Opleidingen

077 390 26 23

Inhoudelijke informatie & Incompany

Liesbeth Bergsma

Manager opleidingen en marketing

077 390 26 21

Joyce Teurlincx

Product Manager Opleidingen Omgevingsrecht

077 390 26 01