In één dag wordt u bijgepraat over de nieuwe regels bij Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • ambtenaren bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten
 • beleidsmedewerkers Omgevingswet

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Regels veranderen onder de Omgevingswet

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht bevat de meest gelezen omgevingsrechtwetgeving. De meesten komen via vergunningvrij bouwen in aanraking met het omgevingsrecht. De regels voor vergunningvrij bouwen veranderen zijn onder de Omgevingswet aanzienlijk veranderd. Deze veranderingen komen voort uit de ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen en het stelsel van kwaliteitsborging. De wetgever knipt de omgevingsvergunning in twee delen: de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Dit betekent dus ook dat een bouwplan omgevingsvergunningvrij kan zijn en/of bouwtechnisch vergunningvrij. 

Omgevingsplanvergunningvrij

Sommige bouwplannen zijn omgevingsplanvergunningvrij en hoeven niet aan het omgevingsplan te voldoen. Andere bouwplannen zijn weliswaar omgevingsplanvergunningvrij, maar moeten niettemin aan het omgevingsplan voldoet. Voor laatstgenoemde bouwplannen mag de gemeente de regels voor omgevingsplanvergunningvrij wijzigen.

Bouwtechnisch vergunningvrij

Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt de regels voor bouwtechnisch vergunningvrij bouwen volledig (ten opzichte van het Invoeringsbesluit Omgevingswet). Er zijn lijsten met bouwtechnisch vergunningplichtige bouwwerken met dak en zonder dak. En nog een lijst met uitzondering waardoor toch geen bouwtechnische vergunning is vereist. De belangrijkste uitzondering zijn de bouwwerken die onder kwaliteitsborging vallen: gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen). 

Meer vragen voor gemeenten bij vergunningvrij bouwen

Nu de regels voor vergunningvrij bouwen ingewikkelder zijn geworden, zal de burger vaker bij de gemeente een verklaring vragen dat het bouwplan daadwerkelijk vergunningvrij is. De overtreffende trap is dat de burger een onverplichte vergunningaanvraag bij de gemeente indient. In de 6 uur durende opleiding wordt aan de hand van praktische voorbeelden vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet uitgelegd. De docent gaat daarbij ook in op hoe de gemeente zich praktisch kan voorbereiden op de wijzigingen. Daarbij is ook aandacht voor de leges bij een conformiteitsverklaring en onverplichte aanvraag.

Ook interessant: Bouwen onder de Omgevingswet 

Deze cursus Bouwen onder de Omgevingswet geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Klik hier voor meer informatie.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

De cursus geeft inzicht in de context rond de regels voor vergunningvrij bouwen onder de Ow. De docent weet hier erg veel over te vertellen. Het was een prima informatieve cursus van een zeer goed geïnformeerde docent.

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet | Dhr. R. Verkoulen | Adviseur VTH | Servicecentrum MER-OD | Opleiding gevolgd op: 13 september 2022 | Beoordeling : 9
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

09:30 uur

Aanvang programma

Programma
Tijdens de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • bouwen onder de Omgevingswet
 • omgevingsplanvergunningvrij
 • bouwtechnisch vergunningvrij
 • relevante jurisprudentie bestaand recht
 • omvang gevolgklasse 1
 • conformiteitsverklaring
 • onverplichte vergunningaanvraag
 • leges

Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma.

Na afloop van de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet:

 • weten de deelnemers welke bouwwerken vergunningvrij zijn en welke niet
 • kennen de deelnemers de gevolgen van het vergunningvrij zijn
 • leren zij mogelijkheden om zekerheid te bieden of een vergunning is vereist
 • kunnen zij gemeentelijk beleid opstellen hoe om te gaan met vragen van initiatiefnemers

Tijdens deze opleiding wordt op detailniveau aangegeven wanneer een omgevingsvergunning is vereist. Daarbij is ook aandacht voor een vergelijking met het geldende recht.

Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.