Opleiding bouwen onder de omgevingswet

Bouwen onder de Omgevingswet

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. 


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Gemeentelijke ambtenaren bouw- en woningtoezicht, VTH
Ambtenaren omgevingsdiensten VTH

Opleiding bouwen onder de omgevingswet

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking getreden. Gezamenlijk de grootste wijziging in de bouwregelgeving ooit. De Wkb geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De impact van deze wijziging leert u in de opleiding Bouwen onder de Omgevingsgwet.

Inhoud

Deze opleiding geeft uitleg over alle ins en outs omtrent de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Ook komt de dubbele knip aan de orde. Het is mogelijk om de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit in twee delen aan te vragen (artikel 12.27a Besluit kwaliteit leefomgeving). Tevens wordt diepgaand ingegaan op de handhaving van het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan, bouwverordening en welstandsnota) én van het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger Bouwbesluit 2012). De opleiding Bouwen onder de Omgevingswet gaat over de meest aangevraagde omgevingsvergunning. En over het omgevingsplan dat de gemeenten het vaakst zullen handhaven. Met andere woorden, de opleiding Bouwen onder de Omgevingswet behandelt de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze training komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

Ochtend

 • De knip van de omgevingsvergunning voor bouwen
 • Omgevingsplanvergunningvrij (verschil landelijke lijst en bruidsschat)
 • Omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
 • Wijze van vergunningverlening (geen kruimellijst, geen vergunning van rechtswege)
 • Handhaving omgevingsplan
 • Onverplichte vergunningaanvraag


Middag

 • Bouwtechnisch vergunningvrij
 • Omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
 • Bouwmelding bij stelsel van kwaliteitsborging
 • Maatwerk in het omgevingsplan
 • Prevaleren Besluit bouwwerken leefomgeving boven omgevingsvergunning
 • Handhaving stelsel van kwaliteitsborging


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft u kennis over:

 • de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
 • de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
 • de dubbele knip
 • handhaving van het omgevingsplan
 • handhaving van het Besluit bouwwerken leefomgeving 

Docent(en)

Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“De praktische voorbeelden die werden gegeven uit de praktijk in samenhang met de theorie. De opleiding was zeer professioneel.”

Incompany Bouwen onder de Omgevingswet (2 daags)| mevrouw Repko| Jurist Omgevingswet| ODMH| cursus gevolgd op 15 november en 13 december 2023| beoordeling: 7

“De cursus werd gegeven door een fijne spreker/docent, met gedegen kennis van zaken en een onuitputtelijke kennis van de stof.”

Opleiding Bouwen onder de Omgevingswet | Dhr. Van der A | Wabo casemanager | gemeente Bernheze | Cursus afgerond op: 19 september 2022 | Beoordeling: 8

“Super boeiende en leerzame dag. Goed uitgelegd en vele voorbeelden er bij”

Opleiding: Bouwen onder de Omgevingswet | Mevr. J. Molenkamp | Bouwplan toetser RO | Gemeente Twenterand | Afgerond op: 25-06-2024 | Beoordeling: 8