Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De omgevingsvergunning voor bouwen is nu de meest aangevraagde vergunning, terwijl de gemeente vooral het bestemmingsplan handhaaft. Door de knip komt er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Gemeentelijke ambtenaren bouw- en woningtoezicht, VTH
 • Ambtenaren omgevingsdiensten VTH
 • Adviesbureaus ruimtelijke ordening en architectenbureaus
 • Projectontwikkelaars en aannemers

Opleiding bouwen onder de omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking. Gezamenlijk de grootste wijziging in de bouwregelgeving ooit. De Wkb geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De impact van deze wijziging leert u in de opleiding Bouwen onder de Omgevinsgwet.

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding geeft uitleg over alle ins en outs omtrent de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Tevens wordt diepgaand ingegaan op de handhaving van het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan, bouwverordening en welstandsnota) én van het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger Bouwbesluit 2012). De opleiding Bouwen onder de Omgevingswet gaat over de meest aangevraagde omgevingsvergunning. En over het omgevingsplan dat de gemeenten het vaakst zullen handhaven. Met andere woorden, de cursus behandelt de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

De cursus werd gegeven door een fijne spreker/docent, met gedegen kennis van zaken en een onuitputtelijke kennis van de stof.

Opleiding Bouwen onder de Omgevingswet | Dhr. Van der A | Wabo casemanager | gemeente Bernheze | Cursus afgerond op: 19 september 2022 | Beoordeling:8

Goede interactieve cursus, met veel aandacht voor de praktijk en veel ruimte voor het stellen van vragen en discussie

Opleiding Bouwen onder de Omgevingswet | Mevr. O. Ait Moha | senior juridisch adviseur, gemeente Zaanstad | Opleiding afgerond op: 9-11-2021 | Beoordeling: 9

De lesstof van de cursus Bouwen onder de Omgevingswet is goed toepasbaar in de praktijk.

Bouwen onder de Omgevingswet | mevr. van der Veldt – Tesselaar | programmamanager Omgevingswet, Gemeente Hollands Kroon | Cursus afgerond op: 12-10-2021 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Tijdens deze training komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

Ochtend
 • De knip van de omgevingsvergunning voor bouwen
 • Omgevingsplanvergunningvrij (verschil landelijke lijst en bruidsschat)
 • Omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
 • Wijze van vergunningverlening (geen kruimellijst, geen vergunning van rechtswege)
 • Handhaving omgevingsplan
 • Onverplichte vergunningaanvraag

Middag
 • Bouwtechnisch vergunningvrij
 • Omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
 • Bouwmelding bij stelsel van kwaliteitsborging
 • Maatwerk in het omgevingsplan
 • Prevaleren Besluit bouwwerken leefomgeving boven omgevingsvergunning
 • Handhaving stelsel van kwaliteitsborging

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de cursus heeft u kennis over:

 • de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
 • de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
 • handhaving van het omgevingsplan
 • handhaving van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Peter de Haan

Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.