Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) als onderdeel van bouwen onder de Omgevingswet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver

Opleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De opleiding gaat over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Een kwaliteitsborger beoordeelt of bouwwerken uit gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen) voldoen aan de technische voorschriften. Dit betekent echter allerminst dat de gemeente geen taken meer heeft bij die bouwwerken. De gemeente behoudt namelijk alle toezichts- en handhavingstaken.

Het is de bedoeling dat de gemeente vertrouwt op dit nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Dit staat echter op gespannen voet met dat de gemeente al haar bevoegdheden behoudt. De opleiding gaat in op hoe om te gaan met deze tegenstrijdigheid. Bijzondere aandacht is er voor het gemeentelijke handhavingsbeleid.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024, omdat minister De Jonge de toezegging heeft gedaan dat verbouwingen pas op 1 januari 2025 door de kwaliteitsborger worden beoordeeld. Ook regelt de minister alsnog een gedoogverklaring dan wel ingebruiknamevergunning in de regelgeving indien de gemeente niet wil handhaven ondanks het ontbreken van een verklaring van de kwaliteitsborger dat het bouwwerk voldoet.

De uitdaging is hoe de gemeente invulling geeft aan haar nieuwe rol; dit afgezet tegen de andere wijzingen bij bouwen onder de Omgevingswet. De VNG-Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw komt aan bod. 

Inhoud opleiding De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Tijdens de opleiding worden alle ins en outs gegeven over vergunningverlening en handhaving naar nieuw recht. De opleiding geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Kennis van de Wkb is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen kwaliteitsborging.


Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Een leerzame cursus waarbij je een goed en realistisch beeld krijgt van de Wkb en de te nemen vervolgstappen om het proces goed in te richten.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Mw. J. Renkens | Casemanager Wabo | Gemeente Kerkrade | Afgerond op: 12-12-2022 | Beoordeling: 10 |

De Wet kwaliteitsborging brengt helaas niet de aangekondigde vereenvoudiging, maar maakt de rollen van partijen wel duidelijker, zoals Peter de Haan op onnavolgbare wijze aangeeft.

Incompany opleiding De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Dhr. R. van Reede | Wabo casemanager, Gemeente Amersfoort | Opleiding afgerond op: 17-5-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens het programma komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • Toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften
 • Gevolgen splitsing omgevingsvergunning voor bouwen
 • Gevolgen stelsel van kwaliteitsborging VTH
 • Gevolgklasse 1 en uitzonderingen
 • Bouwmelding
 • Relatie met omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit
 • Tijdens de bouw
 • Gereedmelding
 • Casus realisatie grote woonwijk in fasen
 • Casus realisatie vrijstaande woning
 • Brainstorm wijzigingen gemeentelijk beleid

Tijdens de cursus wordt gelegenheid geboden tot discussie over de invulling van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht onder veranderende regelgeving. Er is aandacht voor de gevolgen van die veranderingen voor het personeel, het personeelsbeleid en het handhavingsbeleid.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • zijn de ins en outs van het stelsel van kwaliteitsborging bekend
 • is duidelijk wanneer een bouwwerk valt onder gevolgklasse 1 
 • is bekend wanneer de gemeente wel en wanneer juist niet handhaaft
 • staat vast hoe de gemeente een bouwmelding beoordeelt
 • hoe de gemeente de gereedmelding beoordeelt
Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.