Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de Omgevingswet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver

De opleiding gaat over de gemeentelijke invulling van haar bevoegdheid om bouwplannen te toetsen aan bouwtechnische voorschriften. Daarnaast heeft de opleiding betrekking op de invulling van het gemeentelijke handhavingsbevoegdheid. Er wordt zowel aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (die de Eerste Kamer op 14 mei 2019 heeft aangenomen) als aan de Omgevingswet.

Sinds de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport staat het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht volop in de belangstelling. Gemeenten zullen met hun beschikbare capaciteit een invulling dienen te geven aan hun bevoegdheden bij vergunningverlening en handhaving.

Op 17 januari 2019 heeft Minister Ollongren met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invulling van de gemeentelijke rol onder het stelsel van kwaliteitsborging.

Tijdens de opleiding worden alle ins en outs gegeven over vergunningverlening en handhaving naar geldend en toekomstig recht. De opleiding geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Kennis van de Wkb is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen kwaliteitsborging.

Zie ook onze e-learning opleidingsmodules over de Wkb.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens het programma komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • Toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften naar geldend recht en toekomstig recht
 • Discussie over de gevolgen splitsing omgevingsvergunning voor bouwen en de invoering stelsel van het kwaliteitsborging
 • Rollenspel gedeeltelijke instorting bioscoop
 • Brainstorm wijzigingen gemeentelijk beleid
 • Samenvatting dag, tussenstand regelgeving en verwachtingen
Tijdens de cursus wordt gelegenheid geboden tot discussie over de invulling van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht onder veranderende regelgeving. Er is aandacht voor de gevolgen van die veranderingen voor het personeel, het personeelsbeleid en het handhavingsbeleid.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunnen ambtenaren bouw- en woningtoezicht meer invulling geven aan de juridische kaders van vergunningverlening en handhaving
 • kunnen managers hun ambtenaren voorbereiden op de gewenste competenties onder het toekomstige recht en daaraan invulling geven in hun personeelsbeleid
 • krijgen beleidsmedewerkers krijgen handvatten om het gemeentelijk beleid inzake bouw- en woningtoezicht te optimaliseren en voor te bereiden op toekomstig recht
Peter de Haan

Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.