Tijdens deze eendaagse opleiding wordt aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en aan de Omgevingswet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver

Opleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De opleiding gaat over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Een kwaliteitsborger beoordeelt straks of bouwwerken uit gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen) voldoen aan de technische voorschriften. Dit betekent echter allerminst dat de gemeente geen taken meer heeft bij die bouwwerken. De gemeente behoudt namelijk alle toezichts- en handhavingstaken.

Het is de bedoeling dat de gemeente vertrouwt op dit nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Dit staat echter op gespannen voet met dat de gemeente al haar bevoegdheden behoudt. De opleiding gaat in op hoe om te gaan met deze tegenstrijdigheid. Bijzondere aandacht is er voor het gemeentelijke handhavingsbeleid.

Minister De Jonge heeft op 14 november 2022 opnieuw bevestigd dat het stelsel van kwaliteitsborging gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Wel zullen het eerste halfjaar kwaliteitsborgers geen renovaties uit gevolgklasse 1 beoordelen. De uitdaging is hoe de gemeente invulling geeft aan haar nieuwe rol; dit afgezet tegen de andere wijzingen bij bouwen onder de Omgevingswet.

Inhoud Opleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Tijdens de opleiding worden alle ins en outs gegeven over vergunningverlening en handhaving naar geldend en toekomstig recht. De opleiding geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Kennis van de Wkb is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen kwaliteitsborging.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Een leerzame cursus waarbij je een goed en realistisch beeld krijgt van de Wkb en de te nemen vervolgstappen om het proces goed in te richten.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Mw. J. Renkens | Casemanager Wabo | Gemeente Kerkrade | Afgerond op: 12-12-2022 | Beoordeling: 10 |

De Wet kwaliteitsborging brengt helaas niet de aangekondigde vereenvoudiging, maar maakt de rollen van partijen wel duidelijker, zoals Peter de Haan op onnavolgbare wijze aangeeft.

Incompany opleiding De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Dhr. R. van Reede | Wabo casemanager, Gemeente Amersfoort | Opleiding afgerond op: 17-5-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens het programma komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • Toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften naar geldend recht en toekomstig recht
 • Discussie over de gevolgen splitsing omgevingsvergunning voor bouwen en de invoering stelsel van het kwaliteitsborging
 • Rollenspel gedeeltelijke instorting bioscoop
 • Brainstorm wijzigingen gemeentelijk beleid
 • Samenvatting dag, tussenstand regelgeving en verwachtingen
Tijdens de cursus wordt gelegenheid geboden tot discussie over de invulling van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht onder veranderende regelgeving. Er is aandacht voor de gevolgen van die veranderingen voor het personeel, het personeelsbeleid en het handhavingsbeleid.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunnen ambtenaren bouw- en woningtoezicht meer invulling geven aan de juridische kaders van vergunningverlening en handhaving
 • kunnen managers hun ambtenaren voorbereiden op de gewenste competenties onder het toekomstige recht en daaraan invulling geven in hun personeelsbeleid
 • krijgen beleidsmedewerkers krijgen handvatten om het gemeentelijk beleid inzake bouw- en woningtoezicht te optimaliseren en voor te bereiden op toekomstig recht
Peter de Haan

Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.