De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het doel is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Deze eendaagse opleiding geeft u een introductie in deze nieuwe wet. Wat is de Omgevingswet? En wat houdt deze nieuwe wet in voor uw organisatie?

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Vergunningverleners en juristen Wabo en bijzondere wetten
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Projectleiders gebiedsontwikkeling
 • Projectleiders Omgevingswet
 • Vergunningverleners omgevingsdiensten
 • Specialisten omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers
 • Toezichthouders en handhavers ruimtelijke ordening en milieu

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet heel veel wetten voor de fysieke leefomgeving. Het doel is om de regels voor de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en meer in samenhang te laten werken. Ook komt er meer ruimte voor lokale afwegingen en maatwerk door gemeenten. Veel Rijksregels komen daardoor te vervallen. Straks moet het makkelijker worden om bijvoorbeeld bouwopgaven te realiseren. 1 Januari 2023 treedt deze wet in werking. De tijd is dus aangebroken om met ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk aan de slag te gaan! 

Maar wat betekent de Omgevingswet nu voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente of omgevingsdienst? Welke “uitdagingen” levert de Omgevingswet voor uw organisatie op? Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag staan wij stil bij de belangrijkste onderdelen van wet en begrijpt u wat de mogelijkheden zijn. Wij nemen wij u mee aan de hand van deze vragen en geven antwoorden voor uw dagelijkse praktijk.

Vervolgens gaat u aan de slag met de ruimte, kansen en mogelijkheden vooruitlopend op de Omgevingswet. U wordt op de hoogte gebracht van de:

 • Uitgangspunten
 • Hoofdlijnen
 • Zes kerninstrumenten van de Omgevingswet:
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Decentrale regelgeving: Omgevingsplan, Waterschapsverordening en Omgevingsverordening
  • Algemene rijksregels
  • Omgevingsvergunning
  • Het projectbesluit
 • Juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw (gemeentelijke) organisatie
 • Uiteraard geven wij u ook een doorkijkje in de te verwachte ontwikkelingen.
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:
 • Wat is de Omgevingswet en hoe werkt de wet?
 • Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
 • Wat is de impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
 • Hoe gaat u samenwerking met uw ketenpartners
 • Participatie in de geest van de Omgevingswet.
 • De beleidscyclus van de Omgevingswet.
 Centraal staat:
 • De Omgevingswet: een paradigmawisseling van sectoraal naar integraal
 • De instrumenten van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • De impact, kansen en risico’s van de Omgevingswet voor uw (gemeentelijke) organisatie
 • De veranderende rollen in uw (gemeentelijke) organisatie
Vanzelfsprekend nemen we ook recente relevante ontwikkelingen rondom de wet mee in de opleiding. Ook wordt er een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren. Deze kan betrekking hebben op:
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet
 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Tijdens deze cursus brengen wij u op de hoogte van:

 • uitgangspunten en werking van de Omgevingswet
 • hoofdlijnen van de verschillende onderdelen van de Omgevingswet
 • de juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw (gemeentelijke) organisatie
 • de actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Ook als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.