opleiding Onteigening en gedoogplicht nu en onder de Omgevingswet

Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Tijdens de eendaagse opleiding worden de basisbeginselen van onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet uitgelegd.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Stijn Berns MRICS RT
Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein
 • Juridisch adviseur
 • Planologisch adviseur
 • Advocaat
 • Projectontwikkelaar
 • Taxateur, rentmeester, makelaar

     Opleiding Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

     Er bestaan verschillende vormen van grondbeleid. Bij actief grondbeleid behoudt de overheid de regie en stuurt de overheid de verwerving aan. Bij faciliterend (passief) grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en -uitgifte over aan private partijen. Een tussenvorm van grondbeleid is het situationeel grondbeleid met onder andere publiek-privaat samenwerking (PPS).
      
     De verschillende vormen van grondbeleid verschillen qua sturingsmogelijkheden en risico’s. Toepassing kan worden gegeven aan de (klassieke) grondbeleidsinstrumenten zoals voorkeursrecht, gedoogplicht en/of onteigening. Bij actief grondbeleid kan de overheid ervoor kiezen de grond te verwerven al dan niet met een (dwangmiddel)-grondbeleidsinstrument. Met de hulp van de grondbeleidsinstrumenten kan regie en sturing worden gegeven aan de diverse opgaven en transities zoals de woningopgave, stikstof-reductie, de energietransitie en ontwikkeling van natuur.
      
     De overheid kan zich richten op aankoop en/of privaatrechtelijke overeenkomsten en zich bedienen van instrumenten, waardoor het eigendom gedwongen kan worden ontnomen of worden gereguleerd desnoods met onteigening of het toepassen van gedoogplichten. De gemeente kan ook met de markt samenwerken en tot aankoop desnoods via onteigening en vervolgens weer tot verkoop overgaan.
      

     Inhoud opleiding Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

     Onder de Omgevingswet is de onteigeningsprocedure van aanwijsprocedure naar goedkeuringsprocedure veranderd. In deze opleiding Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet wordt de basiskennis over de onteigeningsprocedure bijgespijkerd en toelichting gegeven op de aanpalende beleidsinstrumenten zoals gedoogplichten en voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten Wvg).

     Meer Omgevingswet opleidingen

     Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet.

     Programma

     09:00 uur

     Ontvangst met koffie en thee.

     09:30 uur

     Aanvang programma

     Tijdens de opleiding worden in hoofdzaak de basisbeginselen van de onteigeningswet en de wijzigingen onder de Omgevingswet uitgelegd. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

     • De wijziging van de procedure in de Onteigeningswet ten opzichte van de Omgevingswet (aanvullingswet Grondeigendom)
     • Van aanwijzing door de Kroon naar goedkeuring door de bestuursrechter(s)
     • De positie van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten), stedelijke kavelruil en gedoogplichten
     • Overgangsrecht
     • De administratieve - en gerechtelijke fase
     • Noodzaak, (publiek) belang en urgentie
     • De positie en betekenis van de “zelfrealisator”
     • Uitgangspunten (basis) van de schadeloosstelling op onteigeningsbasis (reconstructie en liquidatie, egalisatie en eliminatie)

     Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

     We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

     Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

     16:30 uur

     Einde programma

     Leerdoelen

     Na afloop van deze opleiding:

     • Heeft u kennis opgedaan van de grondbeleidsinstrumenten onteigening en gedoogplicht zowel qua inhoud als procedure.
     • Weet u wanneer u al dan niet de grondbeleidsinstrumenten onteigening en gedoogplicht kan inzetten of hoe u er zich tegen kan verzetten.
     • Weet u waar de procedures geplaatst kunnen worden binnen het gehele spectrum van grondbeleid.
     • Kent u de kansen en risico’s en krijgt u tips en tricks uit de praktijk.

     Docent(en)

     mr. Stijn Berns MRICS RT

     Stijn Berns is sinds 2004 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in onteigening (administratieve fase), nadeelcompensatie en planschade. Hij is als deskundige planschade/nadeelcompensatie bij diverse gemeenten, provincies en waterschappen betrokken geweest en heeft hierdoor ook veel praktijkervaring opgedaan.

     Kosten

     Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

     Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

     Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.