In deze 1-daagse training leert u hoe u toezicht en handhaving toepast onder de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving. Tijdens de training wordt ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen met de huidige wetgeving.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Saskia de Boer
Bestemd voor
 • Toezichthouders
 • Handhavers (inclusief BOA’s)
 • Juridisch medewerker handhaving
 • Beleidsmedewerker handhaving

Opleiding Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Vanaf dag 1 van de Omgevingswet krijgen toezichthouders en handhavers te maken met nieuwe wetgeving (voorschriften en strafbare gedragingen). Het gaat om een andere systematiek. Hoe pas je de nieuwe wet toe in combinatie met de twee besluiten met materiele voorschriften (Bal en Bbl) en daarnaast de nieuwe decentrale regels (Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening). Deze wetgeving bevat nieuwe artikelen en daarnaast meer zorgplichtbepalingen. De Omgevingswet vraagt een andere houding en gedrag van toezichthouders. De Omgevingswet gaat bijvoorbeeld uit van de “ja, tenzij” benadering.

Inhoud opleiding Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

De opleiding Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet behandelt toezicht en handhaving vanuit de bestaande wetgeving. Wij gebruiken de was-wordt benadering, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de huidige, vertrouwde praktijk van toezichthouders. Centraal staan veel voorkomende cases uit de praktijk. Vanuit de huidige wetgeving wordt de sprong naar de Omgevingswet gemaakt, de overeenkomsten maar ook de verschillen worden benoemd. Zo wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met toezicht en waar nodig handhaven met de nieuwe wetgeving in de hand. In dit onderdeel komt ook het overgangsrecht aan de orde voor lopende handhavingszaken die doorlopen nadat de Omgevingswet in werking is getreden.

 
Naast de inhoudelijke wetgeving gaat u aan de slag met de relatie Omgevingswet en Awb en Wed (inhoud in combinatie bestuursrecht en strafrecht). In dit onderdeel wordt ook ingegaan op de relatie Omgevingswet en de landelijke handhavingsstrategie (LHS). Tijdens de cursus wordt niet ingegaan op de Wkb.
 
Voorkennis
Dit is een basiscursus Omgevingswet voor toezicht en handhaving. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat ze basiskennis hebben van het stelsel van de Wabo.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Wij waren heel tevreden over de opleiding Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet en de informatie was voor ons erg bruikbaar in ons werk

Incompany opleiding: Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet | A. Tuitert | Beleidsmedewerker Juridische Zaken en Handhaving – Gemeente Oldebroek | Opleiding afgerond op: 17-5-2022

Deze cursus geeft een frisse blik op de toekomst

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet | Dhr. Van der Leden | Inspecteur Bouwtoezicht| gemeente Velsen | Opleiding gevolgd op: 19 september 2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Programma
 • Uitleg toezicht en handhaving algemeen
 • Veranderingen in toezicht en handhaving door de Omgevingswet
 • Kwaliteitseisen toezicht en handhaving onder de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit
 • Landelijke handhavingsstrategie en de Omgevingswet
 • Integrale benadering - een vereiste in de Omgevingswet (casemanagement):
  • Cases met integrale aspecten (bouw, bestemming (Omgevingsplan), milieu, brandveiligheid en waterschapsaspecten)
 • Casuistiek: (in dit deel nemen wij ook de Awb, Wed, LHS en het overgangsrecht mee):
  • Bouw (Bbl en Omgevingsplan)
  • Brandveiligheid (Bbl en Omgevingsplan)
  • Afvalwater en de Omgevingswet/Omgevingsplan
  • Geen vergunning voor een activiteit
  • Legalisatietoets in een zaak, hoe ziet dat er uit onder de Omgevingswet

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de training:

 • Weet u wat toezicht en handhaven onder de Omgevingswet is
 • Kent u de verschillen en overeenkomsten met de oude wetgeving
 • Kent u de bepalingen m.b.t. T&H in het Omgevingsbesluit (kwaliteitseisen, o.a. toezicht- en handhavingsstrategie)
 • Kent u casemanagement in T&H bij complexe handhavingszaken (integrale toets)
 • Kunt u de nieuwe wetgeving in toepassen in praktijkvoorbeelden
 • Kent u de relatie Awb en Omgevingswet (bestuursrecht)
 • Kent u de relatie Wed en Omgevingswet (strafrecht)
 • Weet u hoe u de handhavingsstrategie (LHS) toepast onder de Omgevingswet
 • Weet u hoe het overgangsrecht werkt
Saskia de Boer

Saskia de Boer

Saskia de Boer is advocaat-partner bij HBR advocaten. Zij heeft een brede strategische kennis van het omgevingsrecht en is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Zij staat zowel projectontwikkelaars, grondeigenaren als overheden bij. Zij adviseert en procedeert o.a. over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. 

Saskia denkt strategisch mee bij vragen over handhaving en de inzet van bijzondere bevoegdheden.

Naast een lange carrière in de advocatuur heeft Saskia ook enkele jaren gewerkt voor een organisatie adviesbureau voor overheden. Deze ervaring neemt zij mee in haar praktijk en zowel de praktische als de proceservaring zet zij in voor de door haar verzorgde cursussen. Verder maakt Saskia deel uit van diverse bezwarencommissies.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). 

Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.