Behandelen van initiatieven tijdens de overgangsfase: Wijziging omgevingsplan of bopa? Tijdens deze eendaagse opleiding worden de twee procedures uitgebreid besproken.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Meryem Tas
Bestemd voor
 • RO-juristen
 • Vergunningverleners
 • Planologen
 • Beleidsmedewerkers

Opleiding Wijziging omgevingsplan en bopa

Nu de Omgevingswet in werking is, zijn er twee manieren om mee te werken aan een initiatief voor een activiteit die niet past in het omgevingsplan: 

 1. door het wijzigen van het omgevingsplan of
 2. door het afwijken van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).  

Veel gemeenten kiezen ervoor om zoveel mogelijk de bopa in te zetten. Eén van de redenen die daarvoor wordt gegeven is dat zij nog niet klaar zijn met het vormgeven van het nieuwe omgevingsplan.
Door gebruik te maken van een bopa hoeft er tijdens (het begin van) de overgangsfase voor het omgevingsplan nog niet te worden gesleuteld aan dat omgevingsplan. Maar wat is nu het ideale instrument om de winkel open te houden? 

 

Inhoud van de opleiding Wijziging omgevingsplan en bopa

Niet altijd komen de gewenste gunstige effecten van de verschillende procedures goed uit de verf. Zo kan het bevoegd gezag bij besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren bij de bopa en daarmee gaat de termijn van 8 naar 26 weken.
In de opleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van beide procedures en wordt een voorbeeld van een bopa toegelicht.

Meer Omgevingswet opleidingen?

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet.

De voorbeelden uit de praktijk gaven een goed beeld van de te bespreken inhoud van de cursus.

Wijziging omgevingsplan en bopa| de heer Zondervan| Beleidsmedewerker Plannen en Projecten| Werkmaatschappij De Buch| cursus gevolgd op 11 januari 2024| Beoordeling: 9
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Wat zijn omgevingsplanactiviteiten
 • Het omgaan met initiatieven tijdens de overgangsfase
 • De eisen aan de verschillende procedures
 • Stroomschema voor het bepalen van de procedure
 • Bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie
 • De gevolgen voor het uiteindelijke omgevingsplan
 • Reikwijdte van de bopa


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van de opleiding:

 • Weet u de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende procedures
 • Weet u hoe u met initiatieven in de overgangsfase kunt omgaan
 • Bent u op de hoogte van de effecten voor het uiteindelijke omgevingsplan
 • Kunt u uw strategie voor het toepassen van de verschillende procedures bepalen
meryem Tas

Meryem Tas

Meryem brengt haar kennis graag over door haar enthousiasme. Zij heeft inmiddels ruimte ervaring met de Omgevingswet en het omgevingsplan, waardoor ze weet wat er speelt en wat er benodigd is. Niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk, waardoor zij weet wat de verbinding is tussen de juridische opzet en de digitale verankering daarvan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Vanuit haar rol binnen de VNG geeft zij diverse trainingen aan diverse gemeenten over het opstellen van het omgevingsplan. 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.