Behandelen van initiatieven tijdens de overgangsfase: Wijziging omgevingsplan of bopa? Tijdens deze eendaagse opleiding worden de twee procedures uitgebreid besproken.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Esther Poot
Bestemd voor
 • RO-juristen
 • Vergunningverleners
 • Planologen
 • Beleidsmedewerkers

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt zijn er twee manieren om mee te werken aan een initiatief voor een activiteit die niet past in het omgevingsplan. Door het wijzigen van het omgevingsplan of door het afwijken van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (ook wel afgekort als ‘bopa’).

Veel gemeenten kiezen ervoor om vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet zoveel mogelijk de bopa in te zetten. Eén van de redenen die daarvoor wordt gegeven is dat zij nog niet klaar zijn met het vormgeven van het nieuwe omgevingsplan.
Door gebruik te maken van een bopa hoeft er tijdens (het begin van) de overgangsfase voor het omgevingsplan nog niet te worden gesleuteld aan dat omgevingsplan. Maar wat is nu het ideale instrument om de winkel open te houden?

Inhoud van de cursus Wijziging omgevingsplan en bopa

Niet altijd komen de gewenste gunstige effecten van de verschillende procedures goed uit de verf. Zo kan het bevoegd gezag bij besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren bij de bopa en daarmee gaat de termijn van 8 naar 26 weken.
In de opleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van beide procedures en wordt een voorbeeld van een bopa toegelicht.

Meer Omgevingswet opleidingen?

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Omgevingswet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
 • Wat zijn omgevingsplanactiviteiten
 • Het omgaan met initiatieven tijdens de overgangsfase
 • De eisen aan de verschillende procedures
 • Stroomschema voor het bepalen van de procedure
 • Bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie
 • De gevolgen voor het uiteindelijke omgevingsplan
 • Reikwijdte van de bopa

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de opleiding:

 • Weet u de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende procedures
 • Weet u hoe u met initiatieven in de overgangsfase kunt omgaan
 • Bent u op de hoogte van de effecten voor het uiteindelijke omgevingsplan
 • Kunt u uw strategie voor het toepassen van de verschillende procedures bepalen
Esther Poot

Esther Poot

Esther Poot is jurist en 14 jaar werkzaam bij een gemeente op het gebied van het Omgevingsrecht: sinds 2015 als projectleider van één van de eerste experiment omgevingsplannen en vanaf 2017 is zij betrokken bij de staalkaarten voor het omgevingsplan bij Aan de slag met de Omgevingswet. Van 2018 tot juli 2021 heeft zij haar sporen verdiend als lid van het team staalkaarten voor het omgevingsplan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Esther heeft veel ervaring als docent. Zo heeft zij o.a. een zesdaagse leergang voor het maken van een omgevingsplan ontwikkeld. Ze begeleidt de leergang en treedt daarbij ook regelmatig op als docent. Daarnaast verzorgt zij regionale sessies, webinars, presentaties en workshops over het omgevingsplan en andere kerninstrumenten.

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is zij vanaf het prille begin lid van het Programmateam Implementatie Omgevingswet en deelt in die rol enthousiast haar actuele en parate kennis over de Omgevingswet met ambtenaren, college en gemeenteraad.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.