Tijdens deze eendaagse opleiding wordt gekeken naar de impact die de Omgevingswet heeft op het werkterrein van de Ruimtelijke Ordening (RO). Wat verandert er concreet in de praktijk?

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Herbert Korbee
Bestemd voor

Vanuit de gemeentelijke praktijk wordt de training benaderd. De raakvlakken met andere overheden, zoals de Provincie en het Waterschap zijn onmiskenbaar. Daardoor is de training ook voor die medewerkers interessant.

 • Adviseur RO
 • Beleidsmedewerker RO
 • RO-jurist
 • Planjurist
 • Programmamanager RO
 • Teammanager RO/leefomgeving
 • Casemanagers Wabo
 • Handhavingsjurist RO/Bouwen

Opleiding De Omgevingswet voor RO

In de Omgevingswet staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft impact op iedereen die in z’n werk te maken heeft met de fysieke leefomgeving. In deze opleiding wordt gekeken naar de consequenties van de Omgevingswet voor Ruimtelijke Ordening (RO).

Van Wet ruimtelijke ordening (Wro) naar de Omgevingswet (Ow)

Tijdens deze opleidingsdag staat een ruimtelijk vraagstuk centraal. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden en samenhang van de huidige instrumenten voor ruimtelijke beleid. We spiegelen steeds naar de instrumenten voor het omgevingsbeleid uit de Omgevingswet en maken we de veranderingen inzichtelijk. De opleiding De Omgevingswet voor RO richt zich daarom niet heel specifiek op de concrete regels van de verschillende sectorale wetten (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit, Natuurwet, etc.), maar richt zich vooral op het ruimtelijke beleid. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ en een goed woon- en leefklimaat’. Hoe kunnen deze begrippen worden gebruikt onder de Omgevingswet en hoe verhoudt zich dit tot ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ onder de Omgevingswet?

Voorkennis voor de opleiding De Omgevingswet voor RO

Voor deze opleiding wordt basiskennis over de instrumenten van de ruimtelijk ordening verwacht. De veranderingen ten opzichte van structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunning staan centraal. 

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

09:30 uur

Aanvang programma

 

Aan de hand van een casus worden de onderwerpen in het proces doorlopen (gericht op het omgevingsbeleid).

 

 • Omgevingsfactoren onder de Omgevingswet bij het ruimtelijke initiatief (onderzoek visie, bestemmingsplan, vergunningen etc.)
 • Instrumenten van de Omgevingswet voor realiseren initiatief vanuit de beleidscyclus op Rijks en decentraal niveau:
  • Structuurvisie > omgevingsvisie
  • Beleid en andere plannen > programma
  • Bestemmingsplan en verordeningen > omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning
 • Ophalen en afweging van belangen, ook bestuurlijk, participatie (Wro) > ophalen belangen, ook bestuurlijk, participatie (Ow)
 • Goede ruimtelijke onderbouwing opstellen Wro/Wabo > evenwichtige toedeling van functies aan locaties onderbouwen
 • Planschade Wro > nadeelcompensatie Awb/Ow
 • Welke procedure: herzien bestemmingsplan/omgevingsvergunning > welke procedure: wijziging omgevingsplan/omgevingsvergunning


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma.

Na afloop van de opleiding:

 • heeft u inzicht in de grootste veranderingen van de Omgevingswet ten opzicht van de huidige ruimtelijke instrumenten
 • heeft u een goed inzicht in de werking van de kerninstrumenten Omgevingswet
 • heeft u in inzicht in de beleidscyclus Omgevingswet en de samenhang tussen de kerninstrumenten
 • kunt u strategische afwegingen voor de inzet van de kerninstrumenten voor de realisatie van ruimtelijke opgaven
 • heeft u inzicht in de juridische toolkit en mogelijkheden van de Omgevingswet bij ruimtelijke initiatieven
Herbert Korbee

Herbert Korbee

Herbert Korbee is psycholoog en jurist en al ruim 25 jaar vanuit zijn bureau Korbee & Hovelynck nauw betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. De laatste 7 jaar is Herbert in verschillende rollen bezig met de Omgevingswet, waaronder projectleider omgevingsplan bij de gemeente Bernheze.

Door de combinatie van ervaring en opleidingen heeft Herbert een brede kijk op vraagstukken en heeft hij niet alleen juridische kennis van de Omgevingswet maar nadrukkelijk ook oog voor de menskant. Die combinatie zie je terug in de manier waarop hij trainingen over de Omgevingswet geeft. Zijn betrokkenheid bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen zorgt voor actuele kennis over de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.