opleiding Praktijkdag omgevingsvergunning

Praktijkdag omgevingsvergunning

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Tijdens deze praktijkdag gaan we praktisch en concreet aan de slag met de Omgevingswet. Hoe werkt het in de praktijk? Waar vind ik wat? Er wordt ingegaan op de theorie om vervolgens met casussen aan de slag te gaan.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor
 • (Bouw)plantoetsers
 • RO
 • Vergunningverleners
 • Casemanagers
 • Proces adviseurs Omgevingsvergunning

Opleiding Praktijkdag omgevingsvergunning

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Ook onder de Omgevingswet is de omgevingsvergunning de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.

De afgelopen periode heeft u zich al verdiept in de Omgevingswet. Inmiddels kent u de termen omgevingsvisie, omgevingsplan, AMvB’s, omgevingsregeling, bruidsschat, bopa, etc. en weet u wat het inhoudt. Maar hoe zorgt u ervoor dat de theorie, niet alleen theorie blijft? Vooral door te oefenen en ermee aan de slag te gaan blijft de kennis goed hangen.

Inhoud van de praktijkdag omgevingsvergunning

Tijdens deze opleiding gaan we aan de hand van een concreet voorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning met elkaar aan de slag. Het proces rondom de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) wordt hierbij uitvoerig besproken. Ook wordt bij de verschillende stappen en onderwerpen de theorie en actuele ontwikkelingen uitgediept. Hierbij is veel aandacht voor de praktische toepassing van bijzonderheden in de procedure, zoals bijvoorbeeld adviesrecht en de keuze voor de uitgebreide procedure. Verschillende mogelijkheden en keuzes worden vergeleken. Verder wordt ook het wettelijk stelsel concreet verkend. Waar vindt u nu wat?

Voorkennis

Van de deelnemers van de praktijkdag omgevingsvergunning wordt verwacht dat ze al basiskennis hebben over de Omgevingswet en de kerninstrumenten. 

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend: toepassing (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit in het proces
Aan de hand van een casus wordt de behandeling van een (b)opa doorlopen. Het vergunningenproces en de rollen hierbij komt ruim aan bod. Dit is uw kans om de gemaakte afspraken in uw gemeente hieraan te spiegelen en met andere deelnemers te bediscussiëren.

Onderdelen die besproken worden zijn:

 • opa en bopa: laatste ontwikkelingen
 • (locale) bijzonderheden in het proces: adviesrecht, instemming, participatie
 • strategie bij behandeling initiatieven: relatie met omgevingsplan
 • weigeren/verlenen
 • inwerkingtreding
 • rechtsbescherming
 • voorbeeld vergunning
 • goede onderbouwing fysieke leefomgeving
 • evenwichtige toedeling functies aan locaties
 • instructieregels
 • maatwerkvoorschrift


Middag: opbouw en systematiek van het wettelijke stelsel rondom de omgevingsvergunning
Waar vind ik wat in de Omgevingswet, AMvB's, omgevingsregeling, bruidsschat? Aan de hand van een aantal concrete casussen voor topactiviteiten (bouwen, kappen, uitrit aanleggen) gaan we dit met elkaar uitzoeken (workshop).

Onderdelen die besproken worden zijn:

 • bepalen bevoegd gezag
 • aanvraagvereisten/ontvankelijkheid
 • bepalen vergunningsplicht/meldingsplicht
 • procedureregels
 • beoordelingsvereisten


We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na afloop van de praktijkdag omgevingsvergunning:

 • Kunt u concreet aan de slag met de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.
 • Weet u waar u relevante informatie kunt vinden.
 • Heeft u praktische ervaring opgedaan met de omgevingsvergunning.
 • Weet u wat de (on)mogelijkheden zijn bij de toepassing van de omgevingsvergunning met afwijking van het omgevingsplan (bopa).
 • Heeft u een beter beeld bij de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’.
 • Weet u welke onderdelen en onderbouwing een omgevingsvergunning met afwijken van het omgevingsplan moet hebben.

Docent(en)

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

“Dat wat je werkelijk wilt weten van de Omgevingswet als vergunningverlener. Het meest leerzaam vond ik dat ik nu de handvaten heb gekregen waar ik wat in de wet kan vinden.”

Incompany Praktijkdag omgevingsvergunning| mevrouw van Koll| Gemeente Helmond| Cursus gevold op 23 januari 2024| Beoordeling: 8