Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #9244

Knelpunten zorg ernstig beperkte leerling aangepakt

26 maart 2015

Het wordt makkelijker om op scholen zorg en onderwijs te regelen voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat staat in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9243

Kind heeft onvoldoende inbreng in ouderschapsplan

25 maart 2015

De inbreng van kinderen bij het opstellen van het verplichte ouderschapsplan bij scheiding is niet afdoende geregeld, vooral bij vechtscheidingen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9242

Langdurig schoolverzuim gelijk gebleven

19 maart 2015

Het aantal leerlingen dat langdurig thuiszit in plaats van naar school gaat, is het afgelopen schooljaar gelijk gebleven ten opzichte …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9241

Familiegroepsplan nog weinig toegepast door gemeenten

19 maart 2015

Het familiegroepsplan wordt nog weinig toegepast door gemeenten. Dat blijkt uit een overleg van J42, het netwerkberaad van regionale transitiemanagers …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9240

‘Hulpverleners ingezet bij huiselijk geweld hebben te weinig oog voor kind’

11 maart 2015

Bij meer dan de helft van de gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, wordt maanden na ingrijpen van hulpverleners nog steeds …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9239

Aantal gezinshuizen neemt toe

5 maart 2015

Het aantal gezinshuizen nam de afgelopen jaren toe, van 479 in 2012 tot 587 in 2014. Dat blijkt uit onderzoek …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9238

‘Kind met zorg komt in de knel op school’

4 maart 2015

Belangenorganisaties maken zich zorgen over zorgverzekeraars die niet willen betalen voor begeleiding in de klas terwijl dit wel hun taak …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9237

Eerste resultaten Monitor Transitie Jeugd bekend

27 februari 2015

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De resultaten van die monitor tot 10 februari …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9236

Professionalisering in jeugddomein goed op gang

26 februari 2015

Jeugdzorgorganisaties zijn de afgelopen jaren goed bezig geweest de mensen die in de sector werken te professionaliseren. Dat concludeert het …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9235

Onderzoek ouderbijdrage jeugdhulp voor 1 juli 2015 klaar

25 februari 2015

Het onderzoek naar de gevolgen en effectiviteit van de ouderbijdrage voor jeugdhulp is voor 1 juli 2015 afgerond. Dat meldt …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9234

Inspectie onderzocht Bureau Jeugdzorg en Kinderbescherming regio Rotterdam

20 februari 2015

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming, …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9233

CBP: privacymaatregelen Bureaus Jeugdzorg onvoldoende

19 februari 2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek bij twee bureaus jeugdzorg (BJZ) geconcludeerd dat zij onvoldoende maatregelen hebben getroffen …

Jeugd

Lees meer