Volgens D66 zit de opvang voor gezinnen vaak vol, waardoor mensen naar hostels en goedkope hotels moeten. Alle partijen willen af van die opvang. Ze vragen het stadsbestuur om met een actieplan te komen. Stabiliteit voor kinderen moet daarin voorop staan. Zo is het ook beter als ze niet te vaak van school hoeven te wisselen omdat de opvang steeds elders is. De VVD wil dat opvang in hotels alleen nog bij hoge uitzondering kan, en maximaal twee weken. Verder moeten kinderen in die opvang kunnen spelen en moeten ouders er kunnen koken.