Wie moet toestemming geven voor het verlenen van jeugdhulp? En wat als toestemming geweigerd wordt? In onderstaand schema kunt u voor uw specifieke situatie nagaan van wie toestemming nodig is en of de jeugdige dan jeugdhulp kan krijgen. Het schema is van toepassing op alle vormen van jeugdhulpverlening.

Klik op onderstaande afbeelding om het schema te downloaden. Doe er uw voordeel mee.

Afbeelding