Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #9249

Jongerenwerk verdient duidelijke positie in jeugdstelsel

14 april 2015

Jongerenwerk helpt jongeren in kwetsbare posities om gezond en veilig op te groeien. Omdat zij in staat zijn kwetsbare jongeren …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9248

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

8 april 2015

Er zijn steeds minder groepen jongeren in Nederland die zorgen voor overlast, hinder en criminaliteit. Eind vorig jaar waren er …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9247

Huiselijk geweld blijft probleem in Rotterdam

3 april 2015

Hoewel huiselijk geweld in Rotterdam de afgelopen jaren sneller wordt gesignaleerd, vallen daders wel weer in herhaling. In de helft …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9246

‘Vertrouwensarts moet altijd bereikbaar zijn’

2 april 2015

In elke gemeente moet 24 uur per dag een vertrouwensarts bereikbaar zijn, om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Dat …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9245

CBP: Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

1 april 2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9244

Knelpunten zorg ernstig beperkte leerling aangepakt

26 maart 2015

Het wordt makkelijker om op scholen zorg en onderwijs te regelen voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat staat in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9243

Kind heeft onvoldoende inbreng in ouderschapsplan

25 maart 2015

De inbreng van kinderen bij het opstellen van het verplichte ouderschapsplan bij scheiding is niet afdoende geregeld, vooral bij vechtscheidingen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9242

Langdurig schoolverzuim gelijk gebleven

19 maart 2015

Het aantal leerlingen dat langdurig thuiszit in plaats van naar school gaat, is het afgelopen schooljaar gelijk gebleven ten opzichte …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9241

Familiegroepsplan nog weinig toegepast door gemeenten

19 maart 2015

Het familiegroepsplan wordt nog weinig toegepast door gemeenten. Dat blijkt uit een overleg van J42, het netwerkberaad van regionale transitiemanagers …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9240

‘Hulpverleners ingezet bij huiselijk geweld hebben te weinig oog voor kind’

11 maart 2015

Bij meer dan de helft van de gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, wordt maanden na ingrijpen van hulpverleners nog steeds …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9239

Aantal gezinshuizen neemt toe

5 maart 2015

Het aantal gezinshuizen nam de afgelopen jaren toe, van 479 in 2012 tot 587 in 2014. Dat blijkt uit onderzoek …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #9238

‘Kind met zorg komt in de knel op school’

4 maart 2015

Belangenorganisaties maken zich zorgen over zorgverzekeraars die niet willen betalen voor begeleiding in de klas terwijl dit wel hun taak …

Jeugd

Lees meer