Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #301766

Leger des Heils: steeds meer jongeren worden dakloos

28 november 2022

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301698

Rapport ‘Nulmeting Informatiepunten Digitale Overheid’ uit

24 november 2022

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301695

Handreiking Materiële controle Jeugdwet geactualiseerd

24 november 2022

Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301651

Kabinet wil niet ‘van bovenaf’ ingrijpen in jeugdzorg

22 november 2022

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil niet "van bovenaf" ingrijpen in de jeugdzorg. Ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voelt daar niets …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301606

Start campagne over Toeslagen

21 november 2022

Toeslagen wil mensen die gebruik maken van één of meerdere toeslagen wijzen op het belang van het tijdig doorgeven van …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #301603

Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit

21 november 2022

Als de Staat ingrijpt in het gezin en daarbij het gezag wil weghalen, dan krijgen ouders vanaf het nieuwe jaar …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301563

Langjarige aanpak nodig voor taal- en rekenonderwijs

17 november 2022

De Onderwijsraad adviseert om factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan te …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301539

Jeugdbeschermers stoppen met overleg overheid vanwege hoge werkdruk

17 november 2022

De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om voorlopig niet meer deel te nemen aan bepaalde overleggen en bijeenkomsten met de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301446

Week tegen Kindermishandeling van start

14 november 2022

Vandaag is de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. Dit jaar is het thema: ‘Praat met …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301415

Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

14 november 2022

Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om op korte termijn de druk op de jeugdbescherming te verlichten. Concreet richten zij …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301375

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

10 november 2022

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft aan de hand van thema’s als  jeugdzorg, opgroeien in ongelijke omstandigheden, onderwijs, …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301232

Werken houdt criminaliteit op afstand

3 november 2022

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer