Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #307756

Ad­vies over Wet ver­be­te­ring be­schik­baar­heid jeugd­zorg

11 december 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 december 2023 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307751

Leon Meijer benoemd als bestuurlijk aanjager afbouw gesloten jeugdhulp en voor jongeren die niet meer thuis wonen

11 december 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft, mede namens de VNG en Jeugdzorg Nederland, oud-wethouder Leon Meijer aangesteld als bestuurlijk aanjager …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307713

RVS: Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

7 december 2023

Meer dan 25% van de kinderen heeft minstens één ouder met psychische problematiek en ruim 200.000 kinderen groeien op in armoede. …

Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307710

Handreiking voor gemeenten bij uitvoering Hervormingsagenda

7 december 2023

De handreiking 'Uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd' geeft gemeenten concrete handvatten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307597

Inspectie: risico’s door te lange wachttijden Veilig Thuis

5 december 2023

De wachttijden bij Veilig Thuis, de advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling, blijven te lang, zegt de Inspectie Gezondheidszorg …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307460

Gemeenten passen de regels te strikt toe in het leerlingenvervoer

27 november 2023

Er zijn al langere tijd problemen in het leerlingenvervoer. Door een tekort aan chauffeurs staan kinderen soms lang te wachten …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307363

Implementatieplan Hervormingsagenda jeugd vastgesteld

21 november 2023

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 16 november is het Implementatieplan voor de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. Er zijn praktische afspraken gemaakt …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307342

Inspecties doen onderzoek naar aanpak huiselijk geweld

20 november 2023

Kunnen de zorg, gemeenten, het onderwijs en de politie nog meer doen om - samen - huiselijk geweld tegen kinderen …

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307257

Haagse jeugdombudsman onderzoekt problemen leerlingenvervoer

14 november 2023

De Jeugdombudsman Den Haag begint een onderzoek naar de manier waarop de gemeente omgaat met aanvragen van ouders voor leerlingenvervoer. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307136

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

8 november 2023

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307010

Nog altijd dringend tekort aan pleegouders

2 november 2023

Er bestaat nog altijd een dringend tekort aan pleegouders, meldt Pleegzorg Nederland. Op dit moment staan 561 pleegkinderen op de wachtlijst, zij …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #306969

Nieuwe VWS-campagne maakt onzichtbare verhalen van eenzame jongeren zichtbaar

31 oktober 2023

Bijna twee derde van alle jongeren voelt zich eenzaam. Toch vinden zij het moeilijk hierover te praten. Om jongeren te …

Jeugd

Lees meer