Nieuws Jeugd

Nieuwe cijfers GMSD – Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie 70-plussers

17 januari 2022

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Zorgen over uithuisplaatsing van kinderen: juiste hulp blijft uit

17 januari 2022

De juiste zorg en ondersteuning blijft vaak uit voor kinderen en ouders wanneer een uithuisplaatsing dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. Dit …

Jeugd

Lees meer

Gemeenten boos op kabinet wegens inkrimpen jeugdzorg

11 januari 2022

Het is onaanvaardbaar dat de coalitie extra wil bezuinigen op de jeugdzorg, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten dreigen daarom alle …

Jeugd

Lees meer

Rotterdam onderzoekt uithuisplaatsingen bij toeslagenouders

6 januari 2022

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond houdt de eigen besluiten in dossiers van toeslagenouders die te maken kregen met een uithuisplaatsing, momenteel kritisch …

Jeugd

Lees meer

Publicatie: Op de drempel van 18 jaar: alleen verder?

27 december 2021

In deze publicatie delen de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman vier verhalen over jongeren die in een (deels) gesloten instelling …

Jeugd

Lees meer

Verwijsindex Risicojongeren(VIR): stand van zaken dec. 2021

27 december 2021

Er zijn diverse recente ontwikkelingen op het gebied van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). In dit bericht informeren we gemeenten mede …

Jeugd

Lees meer

Kinderopvangorganisaties gaan maandelijks opvanggegevens delen

23 december 2021

Vanaf januari 2022 zijn kinderopvangorganisaties verplicht om maandelijks de opvanggegevens van elk ingeschreven kind aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Gisteren …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer

Veel burgers voor een dichte deur bij Autoriteit Persoonsgegevens

21 december 2021

De Nationale ombudsman vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Stoppen huiselijk geweld lukt vaker

21 december 2021

Een doorbraak realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met die ambitie startte ruim 3 jaar startte het …

Jeugd

Lees meer

Vernieuwende aanpak om kwetsbare jongeren een kans te geven

16 december 2021

In de voormalige kazerne van de Marechaussee (KMar) aan de Scharnerweg komen 30 woonplekken om kwetsbare jonge mensen in Maastricht …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer

Versterking dienstverlening en coronacompensatie voor gemeenten en provincies

16 december 2021

Gemeenten krijgen tot 2027 jaarlijks ruim € 150 miljoen extra voor het verbeteren van de dienstverlening en het ondersteunen van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Amsterdamse organisaties slaan handen ineen voor verbetering jeugdbescherming

14 december 2021

Een gezamenlijk traject gaat zorgen voor verbetering in de samenwerking tussen Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Raad voor de …

Jeugd

Lees meer