Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #310351

Bijna 50.000 kinderen van arbeidsmigranten in kwetsbare positie

14 mei 2024

Bijna 50.000 kinderen van Europese arbeidsmigranten in Nederland bevinden zich in een kwetsbare positie. De kwetsbare positie van de ouders …

Thumbnail of post #310316

Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind

13 mei 2024

Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. …

Thumbnail of post #310216

Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer

7 mei 2024

De VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 wordt vervangen door een nieuwe versie, de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging …

Thumbnail of post #310054

Meer jongeren met jeugdhulp, vooral meer tienermeiden

30 april 2024

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in 2023 gestegen ten opzichte van 2021, vooral vanwege een toename van jeugdhulp …

Thumbnail of post #310017

Internetconsultatie: hogere kinderopvangtoeslag voor gezinnen met middeninkomens in 2025

29 april 2024

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit …

Thumbnail of post #310011

Wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ ingediend bij Tweede Kamer

29 april 2024

Het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ is ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om regionaal samen …

Thumbnail of post #310001

Zorg over passende hulp voor jongeren met complexe hulpvragen in open jeugdhulp

29 april 2024

Jongeren met zeer complexe hulpvragen die in de open jeugdhulp verblijven, krijgen vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd …

Thumbnail of post #309965

Jeugdautoriteit: financiële problemen in jeugdhulp steeds erger

25 april 2024

Instellingen in de jeugdhulp komen in steeds grotere financiële problemen. Daarvoor waarschuwt de Jeugdautoriteit, die voor de overheid de sector …

Thumbnail of post #309932

Geen vermindering in wacht- en doorstroomlijsten jeugdbescherming

23 april 2024

In januari 2024 waren er nog altijd 1.500 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. Dit terwijl er minder maatregelen door de rechter …

Thumbnail of post #309925

Startfoto’s en metarapportage Hervormingsagenda Jeugd

23 april 2024

Om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden, hebben de betrokken partijen in de Hervormingsagenda Jeugd een uitgebreid …

Thumbnail of post #309905

Nieuwe versie basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

22 april 2024

De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn sinds maart 2024 bekend. De VNG meldt nu dat in …

Thumbnail of post #309832

Gemeenten bezorgd over invoeren eigen bijdrage jeugdhulp

18 april 2024

In de Voorjaarsnota kondigt het kabinet aan een eigen bijdrage voor jeugdhulp te willen invoeren als structurele dekking voor een …